בג"ץ 3401/22 נסיבה יוסף מוסטפא עאצי נ. אלוף פיקוד מרכז פס"ד מיום 08.06.22

נסיבה יוסף נ אלוף פיקוד