בג"ץ 3350/21 יאיר טובולסקי נ. הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש פס"ד מיום 19.6.22

יאיר טובולסקי נ הממונה על הרכוש