בג"ץ 3301/20 עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. שר הפנים

עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט נ שר הפנים