בג"ץ 314/20 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול פסק דין מיום 29.06.2020

פלוני נ בית הדין הרבני הגדול