בג"ץ 3066/20 מוצטפא זיד נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית פסק דין

מוצטפא זיד נ. המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית