בג"ץ 2770/22 אחמד חמארשה נ. המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית פס"ד מיום 19.5.22

אחמד נ המפקד