בג"ץ 2724/20 לי-בר קייטרינג יפרח בע"מ נ. שר המשפטים פסק דין מיום 19.08.2020

לי-בר קייטרינג יפרח בע מ נ. שר המשפטים