בג"ץ 2350/20 פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול לערעורים פסק דין מיום 10.09.2020

פלוני נ. בית הדין הרבני הגדול לערעורים