בג"ץ 2151/19 עיריית תל אביב נ. שר התחבורה והבטיחות בדרכים פסק דין

עיריית תל אביב נ. שר התחבורה והבטיחות בדרכים