בג"ץ 2026/21 לשכת עורכי הדין נ. בית המשפט המחוזי בתל אביב

לשכת עורכי הדין נ בית המשפט המחוזי