בג"ץ 201/19 הפורום לישראל ירוקה ואח' נגד ה"מנהל" כהגדרתו בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות התשמ"ב 2012

הפורום לישראל ירוקה נגד המנהל כהגדרתו בחוק לטפיפול סביבתי