בג"ץ 1530/21 פורום קהלת (ע"ר) נ. משרד החקלאות ופיתוח הכפר פסק דין

פורום קהלת (ע ר) נ. משרד החקלאות ופיתוח הכפר