בג"ץ 1448/20 הרב שמואל אדלר נ. מועצת הרבנות הראשית לישראל – ועדת משמעת

הרב שמואל אדלר