בג"ץ 1388/21 אפרים צימרמן נ. בית הדין הרבני האזורי תל אביב יפו פסק דין

אפרים צימרמן נ. בית הדין הרבני האזורי תל אביב יפו