בג"ץ 1322/22 דיאנה כהן נ. כבוד השופט מר שמואל מלמד פס"ד מיום 31.03.22

דיאנה כהן נ כב השופט מר שמואל מלמד