בג"ץ 1030/21 אומרטה בת ים בע"מ נ. שר הפנים פסק דין מיום 23.05.2021

אומרטה בת ים בע מ נ. שר הפנים