מחירון נוטריון 2024

תעריף מינימאלי מומלץ של לשכת עורכי הדין לפי כללי הלשכה 2022