א"ב 1806/19 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 נ. ד"ר עופר כסיף (17.03.2019)

בבית המשפט העליון

 

א"ב  1806/19

ע"ב  1866/19

ע"ב  1867/19

ע"ב  1876/19

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

כבוד השופט נ' הנדל

 

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

כבוד השופט י' עמית

 

כבוד השופט נ' סולברג

 

כבוד השופט מ' מזוז

 

כבוד השופטת ע' ברון

 

כבוד השופט ג' קרא

 

כבוד השופט ד' מינץ

 

בעניין:

 

המבקשים בא"ב 1806/19:

 

 

 

המערערים בע"ב 1866/19:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המערערים בע"ב 1867/19:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המערערת בע"ב 1876/19:

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21

 

1. ח"כ אביגדור ליברמן

2. ח"כ עודד פורר

3. סיעת "ישראל ביתנו"

 

1. עיסאווי פריג'

2. עופר קורנפלד

3. עטרה ליטבק

4. דבי בן עמי

5. סוניה כהן

6. ריצ'רד פרס

7. ערן יאראק

8. גיל סגל

9. שפרית כהן חיו שביט

10. אוסאמה סעדי

11. וויאם שביטה

12. יוסף פדילה

13. סיעת מרצ

14. ח"כ סתיו שפיר

15. המרכז הרפורמי לדת ומדינה – התנועה ליהדות מתקדמת בישראל

16. פורום תג מאיר

 

1. ד"ר מיכאל בן ארי

2. עו"ד איתמר בן גביר

3. הושעיה הררי

4. יוחאי רביבו

5. ח"כ דוד ביטן

6. אלידור כהן

7. יעקב (קובי) מצא

8. יגאל הררי

9. יעקב דקל

10. שמעון בוקר

11. יוסי שלום חיים רוזנבוים

 

רשימת רע"ם – בל"ד

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים בא"ב 1806/19:

1. ד"ר  עופר כסיף

 

 

המשיבים בע"ב 1866/19:

 

 

 

 

המשיבים בע"ב 1867/19:

 

 

 

המשיבים בע"ב 1876/19:

2. היועץ המשפטי לממשלה

 

1. ד"ר מיכאל בן ארי

2. עו"ד איתמר בן גביר

3. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21

4. היועץ המשפטי לממשלה

 

1. רשימת חד"ש-תע"ל

2. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21

3. היועץ המשפטי לממשלה

 

1. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21

2. סיעת הליכוד ואח'

3. ד"ר מיכאל בן ארי ואח'

4. היועץ המשפטי לממשלה

5. הכנסת

 

א"ב 1806/19: הליך אישור לפי סעיף 7א(ב) לחוק-יסוד: הכנסת ולפי סעיף 63א(ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969

 

ע"ב 1866/19: ערעור לפי סעיף 63א(ד) ולפי סעיף 64(א1) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969

 

ע"ב 1867/19: ערעור לפי סעיף 64(א1) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969

 

ע"ב 1876/19: ערעור לפי סעיף 64(א) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969

 

 

תאריכי הישיבות:

ו' באדר ב' התשע"ט      

ז' באדר ב' התשע"ט

 (13.3.2019)

 (14.3.2019)

 

 

בשם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21

בא"ב 1806/19,

בע"ב 1866/19, בע"ב 1867/19 ובע"ב 1876/19:

 

בשם המבקשים בא"ב 1806/19:

 

בשם המערערים בע"ב

1866/19:

 

בשם המשיב 1 בא"ב

1806/19, בשם המשיבים 1

בע"ב 1867/19 ובשם המערערת בע"ב 1876/19:

 

בשם המשיב 2 בא"ב

1806/19, בשם המשיב 3 בע"ב 1867/19  ובשם המשיב 4

בע"ב 1876/19:

 

בשם המשיב 4 בע"ב

1866/19:

 

בשם המשיב 1 בע"ב 1866/19:

 

בשם המשיב 2 בע"ב

1866/19, בשם המערערים

בע"ב 1867/19 ובשם המשיבים 3 בע"ב 1876/19:

 

בשם המשיבה 2

בע"ב 1876/19:

 

בשם המשיבה 5

בע"ב 1876/19:

 

 

 

 

עו"ד דין ליבנה; עו"ד תום שניר

 

 

עו"ד יואב מני

 

עו"ד אורי נרוב; עו"ד מיטל ארבל;

עו"ד גלעד קריב; עו"ד אורי הברמן

 

 

 

 

עו"ד חסן ג'בארין; עו"ד סאוסן זהר

 

 

 

 

עו"ד רועי שויקה

 

 

עו"ד ענר הלמן

 

 

עו"ד יצחק בם

 

 

 

 

עו"ד איתמר בן גביר

 

 

עו"ד אבי הלוי 

 

 

עו"ד אביטל סומפולינסקי

 

 

 

 

פסק-דין

 

א"ב 1806/19:

 

           בית המשפט החליט ברוב דעות (כנגד דעתו החולקת של השופט ד' מינץ) שלא לאשר את החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 לפיה מנוע ד"ר עופר כסיף מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-21. משמעות הדברים היא כי ד"ר עופר כסיף יהא מועמד לכנסת בבחירות הקרובות.

 

           נימוקים יינתנו בנפרד.  

 

ע"ב 1866/19:

 

           בית המשפט החליט ברוב דעות (כנגד דעתו החולקת של השופט נ' סולברג) לקבל בחלקו את ע"ב 1866/19 ולקבוע כי ד"ר מיכאל בן ארי מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-21. כן החליט בית המשפט פה אחד לדחות את ערעור הבחירות בכל הנוגע להתמודדותו של עו"ד איתמר בן גביר. משמעות הדברים היא כי ד"ר מיכאל בן ארי מנוע מלהשתתף בבחירות הקרובות לכנסת וכי עו"ד איתמר בן גביר יהא מועמד לכנסת בבחירות הקרובות.

 

           נימוקים יינתנו בנפרד.

 

ע"ב 1867/19:

 

           בית המשפט החליט פה אחד לדחות את הערעור נגד החלטת ועדת הבחירות המרכזית לאשר את השתתפותה של רשימת חד"ש-תע"ל בבחירות לכנסת ה-21. לפיכך רשאית רשימת חד"ש-תע"ל להשתתף בבחירות הקרובות לכנסת.

 

           נימוקים יינתנו בנפרד.

 

ע"ב 1876/19:

 

           בית המשפט החליט ברוב דעות (כנגד דעתו החולקת של השופט ד' מינץ) לקבל את ערעורה של רשימת רע"ם-בל"ד ולבטל את החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית, לפיה מנועה הרשימה מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-21. לפיכך רשאית רשימת רע"ם-בל"ד להשתתף בבחירות הקרובות לכנסת.

 

           נימוקים יינתנו בנפרד.

 

           ניתן היום, ‏י' באדר ב' התשע"ט (‏17.3.2019).

 

 

 

 ה נ ש י א ה

ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

 

 

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט

ש ו פ ט