Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית  >>  ח ד ש ו ת  >>  ת"ט 13859-11-15 מור קיירה קרן נגד גרייצר נועם - בית משט שלום דחה התנגדות לביצוע שטר שהוגשה על ידי החייבת
ת"ט 13859-11-15 מור קיירה קרן נגד גרייצר נועם - בית משט שלום דחה התנגדות לביצוע שטר שהוגשה על ידי החייבת
 

בפסק דינו של בית משפט שלום בפתח תקווה מיום 04.05.16 אשר ניתנה על ידי כב' השופטת עדנה יוסף קוזין נדחתה התנגדות לביצוע שטר שהגישה החייבת וניתן פסק דין כנגדה תוך חיובה בהוצאות ההתנגדות בסכום של 5,000 ש"ח. משרדנו ייצג את הזוכה , מר נועם גרייצר בהליך זה. פסק הדין ופרוטוקול הדיון בקישור המצ"ב
http://www.toledano.co.il/image/users/218221/ftp/my_files/%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%A8%20%D7%A0%D7%92%D7%93%20%D7%9E%D7%95%D7%A8%20%D7%93%D7%97%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA%20%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%A