Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית  >>  ח ד ש ו ת  >>  פינוי דייר - המסלול המהיר לצורך פינוי דייר סרבן תשלום
פינוי דייר - המסלול המהיר לצורך פינוי דייר סרבן תשלום
 

הדייר של הדירה שלכם הפסיק לשלם דמי שכירות? הדייר התחיל להתחמק והפסיק לענות לטלפון?
נראה שאם הפרת הסכם השכירות על ידי הדייר סרבן התשלום לא תתוקן לאלתר אין מנוס מכך שתגישו תביעה לפינוי דייר.


http://www.toledano.co.il/%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A8.html