Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> מאמרים-חקיקה ופסיקה >> תביעות קטנות
 
  

בית משפט לתביעות קטנות

פורמט של טופס כתב תביעה   

בקשה לביטול פסק דין בתביעות קטנות

 

פסיקה - תביעות קטנות

01.6.12 בימ"ש נתניה, ש' יעל קלוגמן: פיצוי בגין נזק כתוצאה מרשלנות המשטרה (תק27576-12-10)


07.06.12 בימ"ש לת"ק י-ם, ש' פאול שטרק: הבדלים בכיסוי ביטוח מפאת גיל - תביעה נ' חב' ביטוח פניקס הישראלי

ת"ק 35615-04-11- בית משפט שלום צפת- דחיית תביעת לשון הרע נגד עו"ד שכינתה תובעת- "ברברית"

ת"ק 13303-09-11 (תביעות קטנות ירושלים) שושני נ' שלמה סיקסט חברה להשכרה ומכירת רכב - חיוב חברת שלמה סיקסט בתשלום ,8,450 ש"ח  בתוספת 1,650 ₪ הוצאות משפט מאחר והסתירה מעיני התובע את שוויו האמתי של רכב בשוק החופשי שמכרה לו .

ת"ק 10465-07-11 (תביעות קטנות נתניה) בני בראנץ נגד אריה פרידמן
- בית משפט חייב טוען רבני שהתחזה לעורך דין להשיב ללקוח כספים שגבה ממנו בגין טיפול בתיק הירושה של אביו של התובע, מאחר ואינו עורך דין והדבר לא עלה  בקנה אחד עם הוראת סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין.


ת"ק 4026-05-12 צפדיה נ' גינזבורג- בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב (כב' השופט מנחם קליין) דחה תביעה שהגיש לקוח כנגד עורך דין תוך שהוא קובע שמקצוע עריכת הדין מהקשים שבמקצועות החופשיים.
 

 
 -חקיקה רלונטית

תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976 

חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981

חוק החוזים האחידים התשמ"ג 1982

חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980