Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> מאמרים-חקיקה ופסיקה >> דיני עבודה
 

ס"ע
 
ס"ע 3541-09 פלוני נגד אלמוני- בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע דחה  בפסק דינו מיום 24.04.14 את תביעת התובעת לפיצוי לפי החוק למניעת הטרדה מינית וחייבה לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 10,000 ש"ח.

מהן הנסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורים  והודעה מוקדמת לעובד?

 הכלל הוא כי שלילת פיצויי פיטורים מתאפשרת רק מכוח אחד מהסעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים, שקובעים"  לא יהיה עובד זכאי לפיצויים או יהיה זכאי לפיצויים חלקיים בלבד, הכול לפי העניין, אם פוטר בנסיבות, שעל פי הסכם קיבוצי החל על המעביד והעובד - ובאין הסכם כזה, על פי ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף - מצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד"

מתי יוכל לשמש פסק דין פלילי כראיה בבית הדין לעבודה

סעיף 42 לפקודת הראיות  קובע כי הממצאים והמסקנות של פסק דין חלוט במשפט פלילי, המרשיע את הנאשם, יהיו קבילים במשפט אזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם אם המורשע או חליפו או מי שאחריותו נובעת מאחריות המורשע, ובכלל זה מי שחב בחובו הפסוק, הוא בעל דין במשפט האזרחי.
(בפסק דין אורית בוסי נ' יישום פתרונות אנושיים בע"מ ואח'  חייב  בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, את הנתבעות בפיצוי של 110,000 שקלים לעובדת שופוטרה במהלך הריונה, לאחר שלושה חודשי עבודה בלבד.

אורית בוסי, עובדת של חברת יישום פתרונות אנושיים עבדה באמצעותה במכירות והעברת מכשירים לתיקון בחברת יורוקום לאחר כ3 חודשים בלבד מאז החלה את עבודתה היא פוטרה ללא שימוע אך מאחר שנודע לממונים עליה בחברת יורוקם כי היא בהריון.  (תעא2203-10)

הע"ז 11387-09-14 מדינת ישראל - משרד הפנים רשות  האוכלוסין ווהגירה נגד ארז רובינשטיין ואח' - פסק דין מיום 04.02.17 של בית הדין האזורי לעבודה ( מכב' השופט דורי ספיבק) במסגרתו קיבל את טענות הנאשמים כנגד כתב אישום להעסקת עובד זר בנימוק שהמאשימה השיגה את הראיות באופן פסול.

ע"ע 42510-06-15 פינדיורין נגד זיסמן ואח' פסק דין מיום 03.05.2017 


חקיקה

חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969


 תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991

טפסים

טופס להחתמת עובד תאילנדי על העדר תביעות ממעסיק


_
_____________________________
עמוד 2