Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> תא"ח 29405-04-13 בנימיני נגד עירית טיילור פרנק
 

בפני כבוד השופטת שלהבת קמיר-וייס

התובעים ( המשיבים)

  1. רן בנימיני
  2. ורדית בנימיני

              נגד

הנתבעת ( המבקשת) 
עירית טיילור פרנק

החלטה

החלטה זו ניתנת בבקשה לביטול פסק דין אשר ניתן בתביעה לפינוי מושכר, שהוגשה לפי פרק טז' 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, לאחר שלא הוגש כתב הגנה והתקיים דיון ביום 10.06.2013, אליו לא התייצבה הנתבעת.

עובר למתן פסק הדין פונה המושכר. לפיכך, ההכרעה הנדרשת, הינה בשאלת החיוב בהוצאות ההליך בלבד.

סלע המחלוקת בין הצדדים הוא בשאלה האם בוצע מסירה של כתב התביעה לנתבעת אם לאו.

בעוד שהנתבעת טוענת כי לא ידעה אודות התביעה אשר הוגשה כנגדה, וכי מעולם לא קיבלה לידיה את כתב התביעה לא באמצעות שליח ולא במשלוח בדואר אלקטרוני, טוענים התובעים כי כתב התביעה וכן הזימון לדיון בפני בית המשפט נשלחו לנתבעת הן באמצעות שליח אשר ביצע מסירה אישית לנתבעת, שסירבה לחתום על אישור המסירה, והן באמצעות משלוח העתקים סרוקים לדואר האלקטרוני של הנתבעת.

לנוכח המחלוקת העובדתית זומנו הצדדים לדיון בו ניתנה להם אפשרות לחקור את המצהירים על תצהיריהם.

בישיבת יום 09.10.2013, הנתבעת נחקרה בחקירה נגדית, במסגרתה הודתה כי התגוררה במושכר, אישרה את כתובת הדואר האלקטרוני שלה, וכי קיבלה תכתובות דואר אלקטרוני מבא כוח התובעים, אך טענה כי לדעתה תכתובות אלה היו לפני הגשת התביעה כנגדה (עמוד 5, שורות 30-13 לפרוטוקול).

כמו-כן אישרה הנתבעת , כי ביום 19.05.2013, שלחה מכתב אשר סומן ת/5, אשר כותרתו "בקשת פינוי הדירה – קבלת פינוי! ".

הנתבעת חקרה את השליח מטעם התו בעים, מר איגר אורי, אשר מסר תצהיר אודות מסירת כתב התביעה והזימון לדיון לידי הנתבעת. בחקירתו ענה על שאלות הנתבעת, הבהיר כי כתב התביעה נמסר על-ידיו לתובעת שסרבה לחתום על אישור המסירה. תצהירו של השליח לא נסתר או הופרך והנני נותנת אמון בדבריו.

עוד יצויין, כי התובעים צרפו לתגובתם לבקשת המבקשת לביטול פסק הדין כנספח ב', הדפס של תכתובת דואר אלקטרוני מיום 18.04.2013 אליה צורפו כתב התביעה וזימון לדיון כקבצים מצורפים ואשר נשלחה לכתובת הדואר האלקטרוני אשר הנתבעת אישרה , במהלך חקירתה הנגדית, ככתובת הדואר האלקטרוני שלה.

אומנם המצאה בדואר אלקטרוני אינה המצאה כדין, אולם "הדין הוא כי יש להעדיף את מועד " הידיעה" ע ל פני מועד "ההמצאה"." (רע"א 1113/97 אסמעיל נ' סלימאן (לא פורסם, 6.4.97) .

לאור כל האמור לעיל, שוכנעתי, כי כתב התביעה נמסר כדין לידי הנתבעת, באמצעות שליח וכי האחרונה קיבלה את כתב התביעה והזימון לדיון וידעה על ההליך המשפטי המתנהל כנגדה.

לפיכך איני מוצאת לבטל את פסק הדין, ואני מורה על ביטול עיכוב הביצוע שניתן ביום 21.07.2013.

בנסיבות העניין מצאתי להסתפק בהוצאות שנפסקו במסגרת הדיון מיום 10.06.2013 ולא להטיל הוצאות נוספות.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

תשומת לה המזכירות לת.ד. אשר נמסרה על-ידי הנתבעת ככתובת להמצאה.

ניתנה היום, ו' חשון תשע"ד, 10 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים

 
+ שלח משוב