Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> ע"א 9294/11 פלוני נגד בנק דיסקונט לישראל בע"מ
 
 
 
בבית המשפט העליון בירושלים
 
 
ע"א  9294/11
 
 
לפני:   כבוד הרשמת ליאת בנמלך
 
 
המערער: פלוני
 
                                          
  נ  ג  ד
 
                                                                                                    
המשיב: בנק דיסקונט לישראל בע''מ
 
                                          
השגה על החלטת המזכירות
 
                                          
 
 
 
החלטה
 
 
 
           בפניי השגה על החלטת מזכירות בית המשפט שלא לקבל כתבי בי-דין לרישום.
 
           ראוי להקדים ולומר כי בהליך זה ניתנו מספר לא מבוטל של החלטות הנוגעות לסדרי הדין, ובין היתר נדחתה בקשה שהגיש המערער להגשת הודעת ערעור מתוקנת (החלטת כב' הרשם שני מיום 12.11.2012); בקשתו של המערער להגדלת היקף הסיכומים התקבלה בחלקה ואלו הועמדו על 40 עמודים (החלטתי מיום 22.11.2012). כמו כן, נוכח פגמים שנפלו בסיכומים ובתיק המוצגים מטעם המערער הושבו אלו לידיו בהתאם להחלטתי מיום 5.6.2013, ומשביקש בא-כוח המערער להשתחרר מייצוגו של המערער נוכח חלוקי דעות שהתגלעו ביניהם לאחר החלטתי הנ"ל, ניתנו למערער ארכות להגשת סיכומיו (ולהגשת בקשה להוספת ראיה) על מנת ליתן לו הזדמנות למצוא עורך דין אחר שייצגו בהליך, תוך דחיית מועד הדיון.
           מן המסמכים אותם מבקש המערער להגיש בשלב זה עולה כי לא עלה בידו למצוא עורך דין שייצגו וכי הוא מבקש לייצג עצמו בהליך. ואולם, גם בעל דין אשר אינו מיוצג אינו יכול לעשות דין לעצמו ונדרש הוא לקיים את סדר הדין הקבועים בדין ובהחלטות בית המשפט. עיון בכתבי בי-הדין אותם מבקש המערער להגיש כעת, מלמד כי בצדק סברה המזכירות כי הם אינם עומדים בהוראות שנקבעו. ואלו כתבי ביד-הדין אשר הגשם התבקשה:
 
           (1) "כתב זעקה" אשר דומה כי המערער מבקש שיבוא במקום סיכומיו בהליך. ואולם מסמך זה מחזיק 68 עמודים, ומכאן כי חורג הוא מן ההיקף שנקבע לסיכומי הצדדים. מובן כי בשינוי הכותרת של המסמך אין כדי להצדיק את הגשתו בהיקף החורג מזה שנקבע.
 
           (2) הודעת ערעור מתוקנת (המחזיקה 105 עמודים). כפי שציינתי בקשה שהגיש המערער לתיקון הודעת הערעור נדחתה בהחלטה מיום 12.11.2012 (בין היתר נוכח ארכה), וברי כי אין בידי המערער להגישה בשלב זה.
 
           (3) ערעור על החלטתו הנ"ל של כב' הרשם שני מיום 12.11.2012. החלטה זו ניתנה לפני אחד-עשר חודשים, וממילא המועד להשיג עליה חלף זה מכבר (והמערער כלל לא הגיש בקשה להארכת מועד להגשת ערעור כאמור).
 
           הנה כי כן, בצדק קבעה מזכירות בית המשפט כי אין מקום לקבל את כתבי בי-הדין שהגיש המערער ויש להשיבם לידיו, והשגתו נדחית אפוא.
 
           כפי שציינתי המערער אינו מיוצג. בית המשפט גילה אורך רוח כלפי המערער, עת נתן לו מספר ארכות להגשת סיכומיו ודחה את מועד הדיון. עם זאת, לא ניתן להתעלם מן הפגיעה במשיב אשר ערעור זה הוגש נגדו עוד ביום 15.12.2011, לפני כמעט שנתיים, ונוכח ההליכים המקדמיים הרבים וקשייו של המערער טרם נשמע עד עתה.
 
           בנסיבות העניין ניתנת למערער ארכה נוספת להגשת סיכומיו - בהתאם להוראות צו הסיכומים והחלטתי מיום 22.11.2012, כך שאלו יוגשו עד ליום 30.10.2013. סיכומי המשיב יוגשו עד ליום 15.12.2013; וסיכומי תשובת המערער (ככל שיחפוץ בהגשתם) יוגשו עד ליום 5.1.2014.
 
           יובהר למערער כי ככל שלא יוגשו סיכומיו כדין ובמועד תישקל מחיקת הערעור מחוסר מעש או העברתו להרכב לשם דיון בו על פי תקנות 448(ג) ו-450 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, וכי מועד הדיון (הקבוע ליום 20.1.2014) לא יידחה פעם נוספת.
 
           המזכירות תודיע למערער על החלטה זו, ללא דיחוי.
 
           ניתנה היום, ג' בחשוון  תשע"ד (7.10.2013).
 
 
 
 
 
 
    ליאת בנמלך
       ר ש מ ת
 
 
_________________________
חזרה לפסיקה חינם
 
 
+ שלח משוב