Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> עמוד 11 פסיקה חינם
 
פש"ר 1494-00 ח.ג.י חברה לשיווק והספקה לבנין בע"מ נ' לוי ואח' פסק דין של בית משפט המחוזי בתל אביב יפו מיום 12.06.2017 

פש"ר 3642-08-16 פקיד שומה למפעלים גדולים ואח' נ' פישמן ואח' פסק דין של בית משפט המחוזי בתל אביב יפו מיום 21.06.2017 בית משפט קיבל את בקשת החייב והכריז עליו כפושט רגל.

ע"מ 36932-01-178 א. שירי יהלומים 2001 בע"מ נ' פקיד שומה גוש דן החלטה של בית משפט המחוזי בתל אביב יפו מיום 11.06.2017 העוסק בבקשה מטעם המערער לעיכוב הדיוני ם בערעור בשל הליך פלילי המתנהל נגדו.

רמ"ש 30870-04-17 נ.ר.ג נ' מ.מ.ג החלטה של בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 20.06.2017 העוסק בבקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב במסגרת תובענה בהליכי ביצוע פסק דין לפיה על הנאמן להעביר לאלתר לידי המשיבה מחצית מכספי הנאמנות שבהחזקתו ועל המבקש להעביר למשיבה  לאלתר מחצית מהכספים בחשבון בנק המתנהל בסני, בנק המזרחי בלונדון.

תמ"ש 22908-02-16 אלמונית נ' פלוני פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב יפו מיום 19.06.2016 עניינו של פסק דין זה הוא בקשת התובעת לאישור גביית מזונות עבר מיום 01.12.02 ועד ליום 03.11.13 בתיק הוצאה לפועל (מזונות).

עמ"ש 29045-11-15 פלוני נ' אלמוני פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 04.04.2017 ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב -יפו (כבוד השופט ארז שני) מיום 09.09.15 בתמ"ש 15980-03-14

תמש 42301-02-15 פלוני נ אלמונים פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב יפו מיום 07.03.2017 תיק עיזבון בו  בית המשפט קבע כי הנתבע ישלם לתובע סך של 4,900,000 ש"ח 

חד"א 53029-03-17 בית המשפט באוסטרליה נ' ליסי החלטה של בית משפט השלום בירושלים מיום 11.05.2017 החלטה בעניין בקשה לגביית ראיות במסגרת עזרה משפטית.

דנ"א 1380/17 ורדניקוב אילן נגד אלוביץ שאול ואח'  החלטה של בית המשפט העליון מיום 30.08.17 הדן בבקשה לקיום דיון נוסף בפסק דנו של בית המשפט העליון בע"א 7735/14 ובע"א 7972/14 שניתן ביום 28.12.2016 על ידי כבוד השופטים: י' עמית, נ' סולברג, וע' ברון.

רע"א  3456/13 חברת חשמל לישראל בע"מ נגד יונתן שליידר ואח'  פסק דין של בית המשפט העליון מיום 29.08.17 הדן בבקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בת"צ 1756-09 מיום 17.4.13, שבגדרה נתקבלו שתי בקשות לאישור תובענה ייצוגית כנגד המבקשת, אשר אוגדו יחד, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006. 

עע"מ  8101/15 אלמסגד גריוסוס צגטה ואח' נגד שר הפנים ואח' פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים מיום 28.08.17 הדן בערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים  בבאר שבע מיום 8.11.2015 בתיק עת"מ 5126-07-15 שניתן על ידי כבוד השופטת ר' ברקאי.

עע"מ  7344/16 הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ואח' נגד ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה מחוז  ואח'  פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים מיום 28.08.17 הדן בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בעת"מ 16340-02-16, מיום 6.7.2016, שניתן על ידי כב' השופטת נ' בן-אור.

עע"מ  5004/16  א.נ גוסטו נכסים בע"מ נגד ועדת המשנה לנושאים עקרוניים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה – מחוז מרכז ואח'  פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים מיום 28.08.17 העוסק בערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים מחוז מרכז בתיק עתמ 011624-04-15 שניתן ביום 18.05.2016 על ידי כבוד השופטת נ' אהד.


רע"א  1736/17 פלוני נגד  המאגר הישראלי לביטוח רכב ("הפול") פסק דין של בית משפט העליון מיום 24.08.17 בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 24.1.2017 ע"א 36420-01-16 שניתן על ידי כבוד השופטים: י' שבח, ש' שוחט וי' אטדגי. הערעור עוסק בנהג שביטל את פוליסת הביטוח שהייתה לרכבו ונפגע בתאונת דרכים לאחר שהמשיך לנהוג ברכב.השאלה בה עוסק פסק הדין היא האם חלה הוראת 24 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן: פקודת הביטוח או הפקודה)?

רע"א  1736/17 ח"כ ד"ר אחמד טיבי נגד מפלגת ישראל ביתנו ואח' פסק דין של בית המשפט העליון מיום 23.08.17 בעקבות דיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 25.2.2016 ב-בג"ץ 979/15 שניתן על ידי הנשיאה מ' נאור והשופטים א' חיות ו-נ' סולברג.

בג"ץ 5384/16 פלוני ואח' נגד שר הפנים פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוהה לצדק מיום 21.08.17. מדובר על  עתירה למתן צו שיחייב את המשיב לרשום את העותרים כנשואים במרשם האוכלוסין, חרף העובדה שהעותר היה נשוי לאמה של העותרת.

 
ע"א 8713/11 משה צאיג ואח' נגד חברת ע.לוזון נכסים והשקעות בע"מ  פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 20.08.17 הדן במספר ערעורים על פסק דינו החלקי מיום 4.10.2011 ועל פסק דינו המשלים מיום 13.5.2014 של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (סגנית הנשיאה השופטת ד' פלפל) בת"א 1353/06.

דנ"א  9983/16 מדינת ישראל - רשות מקרקעי ישראל ואח' נגד סמיח סאלח דבאחו אח'  החלטה של בית המשפט העליון מיום 15.08.17 שתי בקשות לדיון נוסף שהגישה המדינה. האחת, על פסק הדין של בית משפט זה בע"א 7060/14 מיום 6.12.2016 השנייה, על פסק הדין של בית משפט זה בע"א 4299/15 מיום 8.12.2016. עניינן של הבקשות לדיון נוסף – שוויין של זכויות המשיבים בקרקעות אשר הופקעו על ידי המדינה נוכח "הקפאה" בה היו נתונות הקרקעות עובר להפקעה.

 ע"א  2149/15  צפריה- מושב עובדים להתיישבות דתית שיתופית בע"מ נגד רשות מקרקעי ישראל פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 15.08.17 הדן בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד -ה"פ 16434-03-11, בגדרו נדחתה בקשת המערער להצהיר כי הוא זכאי להגיש תביעת פיצויים לוועדת הפיצויים של המשיבה בגין גריעת שטח מקרקעין ממשבצת המושב, אשר ייעודו שונה מעיבוד חקלאי למגורים בשל הצורך בבניית הרחבה למושב.

ע"א  7884/15 יצחק רייטמן נגד Jiangsu Overseas Group Co Ltd פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 14.08.17 הדן בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופטת ת' אברהמי) בת"א 48946-11-12 מיום 6.10.2015. במסגרת הערעור מתעוררת השאלה האם יש מקום לאכוף פסק דין שניתן על ידי בית משפט סיני?

בג"ץ  8749/13 חה"כ סתיו שפיר נגד שר האוצר ואח' פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק מיום 13.08.17. העתירה עוסקת בגבולות סמכותם של  שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לבצע שינויים בתקציב המדינה מכוח חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 .

ע"א  3291/11  עמותת י.ע.ל אסף הרופא נגד רשות המיסים פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 10.08.17 ערעור שהוגש כנגד מה שהמערערת הגדירה כפסק-דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופטת ד' קרת-מאיר) ב-ע"מ 1164-09 בסופו של ההליך שנוהל בבית המשפט המחוזי הנכבד – נדחה ערעורה של המערערת שביקשה לדחות על הסף את החלטתה של המשיבה שלא לקבל את השגת המערערת כנגד השומה שהוצאה לה בגין השנים: 2008-2007.

ע"א  48/16 ציון דהאן נגד יגאל שמחון ואח' פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 9.08.17 העוסק בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 1.11.2015 בת"א 27081-04-12 שניתן על-ידי כבוד השופט ז' הווארי. האם, ובאלו נסיבות, הסכם שיתוף במקרקעין שאינו רשום במרשם המקרקעין מחייב צד שלישי שרכש שרכש זכויות במקרקעין?


פרוטוקול דיון שמיעת ראיות סע"ש 24235-03-15 צהרוניות בע"מ נגד נירה לוי  בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב- יפו מיום 23.10.17 

 ת.א 426/02 בני בנימין לקרץ בע"מ נגד דקל הכרמל מהנדסים יועצים בע"מ פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 14.02.2006עניינו של פסק דין זה בשאלה עובדתית מובהקת: האם התובעות חתמו על מסמכים מסוימים הכוללים סעיף ויתור על תביעות. 

ת"א 108091-08 ח.א נגד ר.א ואח' פסק דין של בית משפט לענייני משפחה במחוז ת"א מיום 11.08.12 השאלה הניצבת על המדוכה בתיק זה היא האם התובעת הינה "בת זוגו" של המנוח י.א. ז"ל שהלך לעולמו ביום 10.12.07  והאם זכאית היא לרשת את המנוח בהתאם לסעיף 11 (א) לחוק הירושה תשכ"ה- 1965 (להלן "חוק הירושה").

תמ"ש א.ר ואח' נגד י.נ. ואח' פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בנצרת מיום 13.02.17 עיקר המחלוקת שבין הצדדים היא ביחס לשאלה האם בדיבור "דירה" שבסעיף 11 (א) (2) לחוק הירושה, הכוונה היא גם לכל השטח עליה היא נמצאת או לשטח מצומצם יותר, למשל שטח מגרש מינימלי או דונם?

תמ"ש 48528-04-15 החלטת בית משפט לעניניט משפחה ( כב' השופטת מירה רום פלאי מיום 25.10.17 ) בבקשת אב להפחתת מזונות בשל היותו הורה משמורן.


ת"א  56725-08-16 איתן און השקעות בע"מ נגד מוטולה בע"מ ו 2100-01-16 דוד רנד ואח' נגד דפרון פתח תקווה בע"מ - פסק דינו של בית משפט שלום בפתח תקווה ( כב' השופט נחום שטרנליכט בשני תיקים שאוחדו מיום 07.11.17. 

ת"א 34951-05-16 קיקוס נגד אברמוביץ פסק דין של בית משפט השלום בחיפה מיום 25.08.2017 העוסק בתביעה לקבלת פיצוי לפי חוק איסור לשון הרע.

ע"א 28384-09-13 אלמונית ואח' נגד פלוני פסק דין של בית משפט מחוזי בתל אביב - יפו (השופט הבכיר (בדימ') גדעון גינת) ערעור על פסק-דינו של בית-משפט השלום בתל-אביב - יפו, לפיו התקבלה תביעת המשיב בגין לשון הרע, וּבכלל זאת (באופן חלקי) בגין נזק, הוצאות והפסדים שנגרמו לו. סך הפיצוי שפּסק בית-משפט קמא - 65,000 ₪.

רע"א 2996/13 טטיאנה נייאזוב ואח' נגד מדינת ישראל בקשות רשות ערעור על פסקי דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע 

רע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נגד משה סלומון ואח' בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 28.9.97 בתיק ע"א 4407/96 שניתן על ידי כבוד השופטים: סלוצקי, פינקלמן, וסרקרוג

בגץ 9476/96 מאיר סרגובי, עו"ד נגד בית הדין הרבני האזורי ירושלים ואח' פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק מיום 11.09.2006 העוסק בעתירה למתן צו על תנאי

בג"ץ 8111/96 הסתדרות העובדים החדשה נגד התעשייה האווירית לישראל בע"מ ואח' פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק מיום 02.06.2004 העוסק במעמדם וזכויותיהם של עובדים, אשר המפעל בו הם מועסקים מופרד מיתר מפעלי מעבידם ונמכר למעביד חדש? העתירות הופנו כנגד פסק- דינו של בית- הדין הארצי לעבודה.

רע"א 8373/96 רפאל מאיר נגד קצין התגמולים לפי חוק הנכים פסק דין של בית המשפט העליון מיום 21.1.2003 בבקשות הערעור מתעוררת שאלת קיומו של קשר סיבתי בין תנאי השירות הצבאי לבין היווצרותה של מחלת הקרוהן.

ע"א 3613/97 דליה אזור נגד עיריית ירושליים פסק דינו של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 10.02.2002 
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 16.04.97 בתיק ר"פ 416/96 שניתן על ידי כבוד השופט א.צ. בן זמרה.

ע"פ 7874/15 פלוני נגד מדינת ישראל ואח' פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים מיום 23.11.2017 ערעור על הכרעת הדין וגזר הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופטים נ' אחיטוב, מ' דיסקין ור' בן- יוסף) ועל הכרעת הדין המשלימה (כב' השופטים מ' דיסקין, ר' בן-יוסף וצ' קאפח) בתפ"ח 47174-03-12.

עע"מ 7741/15 עופרה מנירב, רו"ח נגד מדינת ישראל- רשות המיסים פסק דין 
של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מנהליים מיום 22.10.2017

ת.א 9663-06-12 ציון בן שלמה נגד שאול אשכנזי פסק דינו של בית משפט מחוזי (כב' השופט  אהרן מקובר) מיום 27.02.17

רע"א 8800/16 מושקוביץ יהושע חיים נגד תמיר דוד פסק דין מיום 07.12.17 - בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהוגש בגלגול שלישי על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות שקיבל תביעת מתוך לתשלום דמי תיווך למרות שלא החתים את המבקש על הסכם תיווך. בית המשפט העליון קבע בפסק דינו כי למרות שהשאלה אותה העלה המבקש עשויה לעורר שאלה משפטית הרי שאין די בכך זהו תנאי הכרחי אך לא תנאי יחיד ובמקרה דנן לא השתכנע משמיעת טיעוני הצדדים והששתשלות ההליכים בבית משפט קמא כי זה המקרה המתאים שדרכו יש לבחון את הסוגיה המשפטית בדבר דרישת הכתב בחוק המתווכים.


סע"ש 24235-03-15 צהרוניות אם המושבות נגד נירה לוי - בפסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב מיום 08.03.18 התקבלה ברובה תביעת התובעת, צהרוניות אם המושבות נגד נירה לוי אשר עבדה בעסקה כמנהלת חשבונות להשבת כספים שנטלה שלא כדין. בית הדין האזורי לעבודה חייב את העובדת נירה לוי לשלם לתובעת 120,000 ש"ח אותם נטלה שלא כדין, 35,000 ש"ח כפיצוי בגין עגמת נפש, 5,900 ש"ח בגין הוצאות חקירה, 11886 ש"ח סכום המס ששילמה ביתר וכן 10,000 ש"ח שכר טרחת עורך דין מנגד קיבל בית הדין רק את דרישת העובדת לתשלחום שכר עבודה בסך 6,000 ש"ח.

ת"א 29921-07-15 נטלי חדד נגד עורך דין יאיר בוסי פסק דין מיום 07.02.18 שניתן על ידי כב' השופט אלי ברנד מבית משפט שלום נתניה


ר"ם 5032/18 מנהל הארנונה של עירית פתח תקווה נגד מתי נכסים ובנין בע"מ החלטה מיום 07.08.18     

ע"א 8114/14 375/15 377/15 2355/15 מרקיט מוצרי ייעול סע"מ נגד סונול ישראל סע"מ פסק דין מיום 05.08.18

ע"פ 2868/13 אלישע חייבטוב נגד מדינת ישראל פסק דין מיום 2.8.18 

ע"מ 1955/13 עיריית רמת השרון והועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון נגד אם ג'י אס חברה לבניין בע"מ, גיתם מערכות תדמית בע"מ ומנהל מקרקעי ישראל פסק דין מיום 06.08.18
_____________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9  12 10   13
 
+ שלח משוב