Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> עמוד 11 פסיקה חינם
 
פש"ר 1494-00 ח.ג.י חברה לשיווק והספקה לבנין בע"מ נ' לוי ואח' פסק דין של בית משפט המחוזי בתל אביב יפו מיום 12.06.2017 

פש"ר 3642-08-16 פקיד שומה למפעלים גדולים ואח' נ' פישמן ואח' פסק דין של בית משפט המחוזי בתל אביב יפו מיום 21.06.2017 בית משפט קיבל את בקשת החייב והכריז עליו כפושט רגל.

ע"מ 36932-01-178 א. שירי יהלומים 2001 בע"מ נ' פקיד שומה גוש דן החלטה של בית משפט המחוזי בתל אביב יפו מיום 11.06.2017 העוסק בבקשה מטעם המערער לעיכוב הדיוני ם בערעור בשל הליך פלילי המתנהל נגדו.

רמ"ש 30870-04-17 נ.ר.ג נ' מ.מ.ג החלטה של בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 20.06.2017 העוסק בבקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב במסגרת תובענה בהליכי ביצוע פסק דין לפיה על הנאמן להעביר לאלתר לידי המשיבה מחצית מכספי הנאמנות שבהחזקתו ועל המבקש להעביר למשיבה  לאלתר מחצית מהכספים בחשבון בנק המתנהל בסני, בנק המזרחי בלונדון.

תמ"ש 22908-02-16 אלמונית נ' פלוני פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב יפו מיום 19.06.2016 עניינו של פסק דין זה הוא בקשת התובעת לאישור גביית מזונות עבר מיום 01.12.02 ועד ליום 03.11.13 בתיק הוצאה לפועל (מזונות).

עמ"ש 29045-11-15 פלוני נ' אלמוני פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 04.04.2017 ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב -יפו (כבוד השופט ארז שני) מיום 09.09.15 בתמ"ש 15980-03-14

תמש 42301-02-15 פלוני נ אלמונים פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב יפו מיום 07.03.2017 תיק עיזבון בו  בית המשפט קבע כי הנתבע ישלם לתובע סך של 4,900,000 ש"ח 

חד"א 53029-03-17 בית המשפט באוסטרליה נ' ליסי החלטה של בית משפט השלום בירושלים מיום 11.05.2017 החלטה בעניין בקשה לגביית ראיות במסגרת עזרה משפטית.

דנ"א 1380/17 ורדניקוב אילן נגד אלוביץ שאול ואח'  החלטה של בית המשפט העליון מיום 30.08.17 הדן בבקשה לקיום דיון נוסף בפסק דנו של בית המשפט העליון בע"א 7735/14 ובע"א 7972/14 שניתן ביום 28.12.2016 על ידי כבוד השופטים: י' עמית, נ' סולברג, וע' ברון.

רע"א  3456/13 חברת חשמל לישראל בע"מ נגד יונתן שליידר ואח'  פסק דין של בית המשפט העליון מיום 29.08.17 הדן בבקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בת"צ 1756-09 מיום 17.4.13, שבגדרה נתקבלו שתי בקשות לאישור תובענה ייצוגית כנגד המבקשת, אשר אוגדו יחד, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006. 

עע"מ  8101/15 אלמסגד גריוסוס צגטה ואח' נגד שר הפנים ואח' פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים מיום 28.08.17 הדן בערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים  בבאר שבע מיום 8.11.2015 בתיק עת"מ 5126-07-15 שניתן על ידי כבוד השופטת ר' ברקאי.

עע"מ  7344/16 הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ואח' נגד ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה מחוז  ואח'  פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים מיום 28.08.17 הדן בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בעת"מ 16340-02-16, מיום 6.7.2016, שניתן על ידי כב' השופטת נ' בן-אור.

עע"מ  5004/16  א.נ גוסטו נכסים בע"מ נגד ועדת המשנה לנושאים עקרוניים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה – מחוז מרכז ואח'  פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים מיום 28.08.17 העוסק בערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים מחוז מרכז בתיק עתמ 011624-04-15 שניתן ביום 18.05.2016 על ידי כבוד השופטת נ' אהד.


רע"א  1736/17 פלוני נגד  המאגר הישראלי לביטוח רכב ("הפול") פסק דין של בית משפט העליון מיום 24.08.17 בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 24.1.2017 ע"א 36420-01-16 שניתן על ידי כבוד השופטים: י' שבח, ש' שוחט וי' אטדגי. הערעור עוסק בנהג שביטל את פוליסת הביטוח שהייתה לרכבו ונפגע בתאונת דרכים לאחר שהמשיך לנהוג ברכב.השאלה בה עוסק פסק הדין היא האם חלה הוראת 24 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן: פקודת הביטוח או הפקודה)?

רע"א  1736/17 ח"כ ד"ר אחמד טיבי נגד מפלגת ישראל ביתנו ואח' פסק דין של בית המשפט העליון מיום 23.08.17 בעקבות דיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 25.2.2016 ב-בג"ץ 979/15 שניתן על ידי הנשיאה מ' נאור והשופטים א' חיות ו-נ' סולברג.

בג"ץ 5384/16 פלוני ואח' נגד שר הפנים פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוהה לצדק מיום 21.08.17. מדובר על  עתירה למתן צו שיחייב את המשיב לרשום את העותרים כנשואים במרשם האוכלוסין, חרף העובדה שהעותר היה נשוי לאמה של העותרת.

 
ע"א 8713/11 משה צאיג ואח' נגד חברת ע.לוזון נכסים והשקעות בע"מ  פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 20.08.17 הדן במספר ערעורים על פסק דינו החלקי מיום 4.10.2011 ועל פסק דינו המשלים מיום 13.5.2014 של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (סגנית הנשיאה השופטת ד' פלפל) בת"א 1353/06.

דנ"א  9983/16 מדינת ישראל - רשות מקרקעי ישראל ואח' נגד סמיח סאלח דבאחו אח'  החלטה של בית המשפט העליון מיום 15.08.17 שתי בקשות לדיון נוסף שהגישה המדינה. האחת, על פסק הדין של בית משפט זה בע"א 7060/14 מיום 6.12.2016 השנייה, על פסק הדין של בית משפט זה בע"א 4299/15 מיום 8.12.2016. עניינן של הבקשות לדיון נוסף – שוויין של זכויות המשיבים בקרקעות אשר הופקעו על ידי המדינה נוכח "הקפאה" בה היו נתונות הקרקעות עובר להפקעה.

 ע"א  2149/15  צפריה- מושב עובדים להתיישבות דתית שיתופית בע"מ נגד רשות מקרקעי ישראל פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 15.08.17 הדן בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד -ה"פ 16434-03-11, בגדרו נדחתה בקשת המערער להצהיר כי הוא זכאי להגיש תביעת פיצויים לוועדת הפיצויים של המשיבה בגין גריעת שטח מקרקעין ממשבצת המושב, אשר ייעודו שונה מעיבוד חקלאי למגורים בשל הצורך בבניית הרחבה למושב.

ע"א  7884/15 יצחק רייטמן נגד Jiangsu Overseas Group Co Ltd פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 14.08.17 הדן בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופטת ת' אברהמי) בת"א 48946-11-12 מיום 6.10.2015. במסגרת הערעור מתעוררת השאלה האם יש מקום לאכוף פסק דין שניתן על ידי בית משפט סיני?

בג"ץ  8749/13 חה"כ סתיו שפיר נגד שר האוצר ואח' פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק מיום 13.08.17. העתירה עוסקת בגבולות סמכותם של  שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לבצע שינויים בתקציב המדינה מכוח חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 .

ע"א  3291/11  עמותת י.ע.ל אסף הרופא נגד רשות המיסים פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 10.08.17 ערעור שהוגש כנגד מה שהמערערת הגדירה כפסק-דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופטת ד' קרת-מאיר) ב-ע"מ 1164-09 בסופו של ההליך שנוהל בבית המשפט המחוזי הנכבד – נדחה ערעורה של המערערת שביקשה לדחות על הסף את החלטתה של המשיבה שלא לקבל את השגת המערערת כנגד השומה שהוצאה לה בגין השנים: 2008-2007.

ע"א  48/16 ציון דהאן נגד יגאל שמחון ואח' פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים מיום 9.08.17 העוסק בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 1.11.2015 בת"א 27081-04-12 שניתן על-ידי כבוד השופט ז' הווארי. האם, ובאלו נסיבות, הסכם שיתוף במקרקעין שאינו רשום במרשם המקרקעין מחייב צד שלישי שרכש שרכש זכויות במקרקעין?

_____________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
 
+ שלח משוב