Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> דוגמא לתגובה לבקשת תובע לביטול פסק דין שניתן בהסכמה
 
בבית משפט השלום                                                                               ת.א. 7453-05-16
ב ק ר י ת    ג ת
 
התובע:                         מ.ס
                                    ע"י ב"כ עו"ד ב.ה
                              
 
-         נגד   -
                                   
הנתבע:                        מ.א
                                    ע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו
                                    מרח'  מרח' מוטה גור 9 ת"ד 10450 פתח תקווה 49003.
                                    טל: 03-9309677  פקס: 03-9309674
 
 
                                                                                            תגובת הנתבע לבקשת התובע לביטול פסק דין שניתן בהסכמתו
 
בהתאם להחלטת בית משפט ( כב' הרשמת הבכירה טלמור פרס ) מיום 28.06.16 מתכבד הנתבע להגיב לבקשתו של התובע מאותו היום לחזור בו מהסכמתו לדחיית תביעת הסרק שהגיש כנגד הנתבע ( להלן: "הבקשה) ".כבר בפתח הדברים ידגיש הנתבע כי דין בקשת התובע להידחות על הסף בהעדר עילה והעדר סמכות לדון בה לאחר שניתן פסק דין במסגרת התיק.יש כמובן מקום גם לדחות את הבקשה מחמת היותה, מבישה מתריסה ומקוממת ובשים לב לכך שהתובע נותן בה "דרור ללשונו" אגב טענות חסרת שחר שהוא מעלה כלפי התנהלות פרקליטו!
ואלו נימוקי התגובה:
 
1.         בתיק זה הגיש התובע תביעת סרק כנגד הנתבע שמבוססת על עילת לשון הרע מדומה בסכום פנומינאלי של 260,000 ₪.
 
2.         התובע לא הסתפק בהגשת תביעה הזויה ונעדרת עילה כנגד הנתבע שכן שבמקביל אליה עתר לפטור טוטאלי מאגרת בית משפט בטענות בדים שהוא עני ודלפון.
 
3.         הנתבע התנגד לבקשת התובע לפטור מאגרה, כאשר במסגרת תגובתו הביא לתשומת לב בית משפט עובדות רבות אשר בעטיים סבר הוא כי היה בהם כדי לדחות את הבקשה לפטור מאגרה לגופה , לרבות העובדה שהתובע הינו בעל דירה ללא משכנתא בעיר קרית גת וכן שבכתב תביעתו הודה כבר בפה מלא שהוא בעלי החנות "רסיסי הלילה" בעוד שבקשתו לפטור מאגרה טען כי הכנסתו היחידה הינה מביטוח לאומי ומעבר לעובדה שמעיון בחשבון העו"ש עלה שהוא מצוי ביתרת זכות ונעשו בו משיכות מזומנים בהיקף של עשרות אלפי שקלים בפרק זמן קצר שקדם לבקשה!.
 
4.         בנסיבות מובהקות אלו, התובע בוודאי שלא עמד בתנאים המחמירים שנקבעו בפסיקה בקשר לבקשות לפטור מאגרה והכל  כמפורט בתגובת הנתבע אשר הוגשה במסגרת התיק.
 
5.         מלבד זאת, התובע אף לא צלח את המסוכה של "עילת תביעה" אשר אף היא מהווה תנאי למתן פטור מאגרה בגין דברים אשר היה בהם פרסום לשון הרע , כעולה מנימוקי ההגנה.
 
6.         לפיכך, אין ספק שדי היה בנתונים אלו כדי להביא לכך שבית המשפט היה דוחה את בקשת הנתבע לפטור מאגרה לגופה.בנסיבות אלו,  קבע כב' בית משפט דיון בבקשת התובע לפטור מאגרה ליום 27.06.16 שעה 12:10.
 
7.         יאמר כבר עתה כי במהלך הדיון וכעולה מהפרוטוקול אומת התובע לבקשתו ולבקשת ב"כ עם הקלטה של שיחה שהתקיימה בינו לבין חוקר ממשרד החקירות אלמוג .
 
8.         התובע צפה במהלך הדיון בסרט הצילום במסגרתו ראה ושמע את עצמו מצביע על חנות התבלינים מעבר לכביש השייכת למר איציק גויטע ואישר כי הוא אכן הבעלים של המקום ומתגורר במושב עוזה.
 
9.         רק בנסיבות אלו,  הסכים התובע לאחר הפסקה  שאפשרה לו לכלכל את צעדיו בתבונה, לדחיית תביעתו ללא צו להוצאות כאשר במקביל הנתבע נאות, לפנים משורת הדין, להתנצל בפני התובע על אי הנוחות שנגרמה לו , למרות שלא היה בפרסום משום לשון הרע!
 
10.        לפיכך, לית מאן דפליג, שהסכמת הנתבע לדחיית התביעה שלו ניתנה לאחר שהתברר לו כי ברשות הנתבע ראיות חד משמעיות המזימות את הטענה  העובדתית הלא נכונה שהעלה בכתב תביעתו לפיה הוא לא אמר את הדברים שנרשמו בדו"ח החקירה!
 
11.        במצב דברים זה, כל נתבע סביר במדינת ישראל היה עומד על חיובו של התובע בהוצאות משפט בגין הגשת תביעת סרק כנגדו המתבססת על עובדות כוזבות ולא נכונות שהעלה ברשתו התובע!
 
12.        ואולם, הלכה למעשה שהנתבע עשה חסד עם התובע בכך שלא עמד על חיובו בהוצאות ההתגוננות שנכפו עליו , על לא עוול בכפו. גם לגופו של עניין, אין כמובן שום בסיס עובדתי ו/או משפטי ממשי להיעתר לבקשת התובע. חוברים לכאן מספר גורמים יחדיו:
 
13.        ראשית, יש לדחות את בקשת התובע בהעדר תצהיר שניתן בתמיכה לבקשתו לאימות העובדות שמועלות בה לרבות טענתו שעורך דינו הוליך אותו כביכול שולל.
 
14.        שנית, יש לדחות את הבקשה מחמת היותה מבישה ופוגענית שכן התובע במטרה נואלת לנסות לחזור בו מהסכמתו העלה "ברשתו" טענות פוגעניות והשמצות חסרות בסיס כלפי פרקליטו המלומד כגון טענתו שנתן לו " עצות אחיתופל" וכי הוליך אותו שולל, כאשר הלכה למעשה ב"כ פעל כלפיו בהגינות ונאמנות ללא דופי. בהקשר זה יצוין כי טענה מרמה היא טענה שלא ניתן להעלות בעלמא ולגביה קיימת, על פי מצוות התקנות חובת פירוט מיוחדת ולעינינו היה על התובע למצער לפרט במה בדיוק הוליכו אותו ב"כ שולל?. טעם זה , כשלעצמו מצדיק אף הוא את דחיית הבקשה.
 
15.        שלישית, בניגוד מוחלט לנטען בבקשתו כאילו לא הבין את משמעות הסכמתו מחמת כך שהיה נתון להשפעת סמים, הרי שעיון בפרוטוקול הדיון מיום 27.06.16 מעלה תמונה הפוכה ושונה בתכלית שכן התובע נטל חלק פעיל ואקטיבי ביותר בדיון  במסגרתו העלה את כל הטענות כלפי הנתבע , שמועלות במסגרת בקשתו החדשה לביטול הפסק ( ראה לעניין זה עמוד 3 שורות 6-11 לפרוטוקול וכן עמוד 4 שורות 20-21 לפרוטוקול). הלכה למעשה שהתובע טען  לפרוטקול בהיקף מילים שעלה אף  על דברי פרקליטו המלומד עורך הדין ברק הלוי. עובדה זו המצביעה על מעורבותו האבסולוטית של הנתבע במהלך הדיון איננה עולה כמובן בקנה אחד עם טענתו שלא יכל לראות ולהחליט " נכון" במהלך הדיון, או שהיה נתון להשפעת סמים שנטלה ממנו את כושר השיפוט!
 
16.        רביעית, לא יעלה שתובע במדינת ישראל יבסס הנמקה  לביטול פסק דין שניתן בהסכמתו בטענה שהיה נתון תחת השפעת סמים בכמות מופרזת במהלך הדיון! . למותר לציין שכשם שהחוק הפלילי לא מכיר בהגנה על עבירות פליליות תחת השפעת סמים כגון שלא מוכרת הגנה של נהג דורס תחת השפעת אלכוהול וסמים בטענה שכושר השיפוט ניטל ממנו בעת הנהיגה , כך גם לא יכול להיות  תקדים לטענה משפטית בהליך אזרחי שיכולה לשמש בסיס  לביטול פסק דין שניתן בהסכמה!
 
17.        חמישית, מרגע שניתן פסק דין בהסכמה במעמד שני צדדים סיים בית משפט את מלאכתו ואין ספק שהתובע נקט  בדרך דיונית שאיננה נכונה ככל והוא חפץ בביטול הפסק שניתן בהסכמתו. ראה לעניין זה ע"א 5914/03  אפרים שוחט נ' "כלל" חברה לביטוח (פורסם בנבו, 1.5.05), השופטת ביניש; רע"פ 7148/98 ארנון עזרא נ' יעל זלזניאק, נג (3) 337 (1999), השופטת שטרסברג-כהן; ב"ש 215/83 אהרון ספטי נ' פטרישיה מאי ספטי, לז (2) 181, 185 (1983), השופטת אבנור; זוסמן, שם, עמ' 788-786; א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, 2005, עמ' 312- 313. לפיכך, יש לדחות כמובן את בקשת התובע גם מהטעם שהוא נקט בהליך משפטי שאינו מתאים לביטול הפסק ולחייבו בהוצאות תגובה זו.
            סוף דבר
 
18.        התובע עושה שימוש לרעה בהליכי בית משפט עת הוא מרשה לעצמו חדשות לבקרים להגיש בקשות סרק. על פני הדברים נראה כי התובע  מרשה לעצמו להטריד את בית משפט ואת הנתבע בבקשות כגון דא  "מבית מדרשו" מחמת כך שהתובע סבור שמגיע לו פטור מאגרה וכמובן גם פטור מהוצאות תהא הבקשה אשר תוגש גם אם היא מוגשת ללא הצדקה כלל בשיטת "המצליח" הידועה לשימצה!
 
19.        הנתבע איננו מעונין להמשיך ולממן מכיסו הפרטי, על לא עוול בכפו,  את המשך הרפתקאות התובע בתיק זה עד בלי קץ שכן די היה בכך שנאות להסכים שתביעת הסרק שהגיד נגדו התובע תידחה, ללא צו להוצאות! .
 
20.        לפיכך, הדרך היחידה לאזן את המשך הרפתקאותיו המשפטיות של התובע בתיק זה אל מול כפיית הנתבע להתמודד מולו בהליכי בית משפט הינה באמצעות פסיקת הוצאות ראליות בגין תגובה זו.
 
21.        לאור כל האמור במצטבר לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד, לדחות את בקשת התובע ולחייבו בהוצאות הנתבע בגין הגשת תגובה זו לרבות שכ"ט עורך דין ומע"מ.
 
 
                                                                                                ___________________
                                                                                                     ניר טולדנו, עו"ד
                                                                                                            ב"כ הנתבע
 
+ שלח משוב