Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> דוגמא להתנגדות לקיום צוואה
 
בפני רשם לענייני ירושה                                                                                    מס' תיק:
ב ת ל  -  א ב י ב
 
 
 
המבקשים:       1.         פלונית
(המתנגדים)      2.       
                        3.        
                        4.        
 
                                    כולם ביחד ע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו ואח'
                                    מרח' מוטה גור 9 ת.ד. 10450 פתח תקווה 49003.
                                    טל: 03-9309677   פקס: 03-9309674                   
                                   
-נגד-
 
המשיבות:         1.        אלמונית
 
                                                                                                                התנגדות לצו קיום צוואה
 
 
מוגשת בזאת התנגדות לבקשה למתן צו לקיום צוואת המנוחה,  ילידת _____, אשר נפטרה ביום _____ בבית חולים וולפסון בחולון ואשר התגוררה קודם לכן בדירתה ברחוב ___בת ים.
 
בית המשפט הנכבד מתבקש שלא ליתן צו לקיום צוואת המנוחה מיום ___ המצ"ב כנספח א' ולדחות את בקשת המשיבה 1 למתן צו קיום צוואה וזאת, בין היתר, מנימוקי ההתנגדות, אשר יפורטו עוד להלן.
 
בקצירת האומר, יאמר כבר עתה כי המבקשים יטענו כי המשיבות , הזוכות על פי הצוואה נטלו חלק פעיל ביותר בעריכת צוואת המנוחה, כי הצוואה נעדרת גמירות דעת אמיתית של המנוחה ואיינה משקפת את רצונה האמיתי וכי המנוחה חתמה על צוואתה האחרונה בשל מסכת רמיה, הונאה, מצג שווא, כפיה והטעיה שהופעלו כלפיה בהיותה מבולבלת ונתונה בסערת רגשות לאחר אובדן בנה השני והכל מבלי שהמנוחה הבינה את טיבה האמיתי של צוואתה האחרונה.
 
כבר בפתח הדברים יטענו המבקשים, כי התנגדותם כנה ואמיתית שכן, לאחר עיון בצוואת המנוחה ובהנמקה אשר שימשה בבסיס נישולם מחלקם בעיזבונה, הם איתנים בדעתם שאין בצוואת המנוחה כדי לשקף באמת את רצונה האמיתי והאותנטי מאחר והם מאז ומתמיד היו בקשר טוב ורציף איתה בניגוד מוחלט לאמור בצוואה כאילו נותק הקשר בניהם!
 
הלכה למעשה שצוואה זו מבטאת בעיקר את גחמתה של המשיבה 2 להשתלט על מרבית רכושה של המנוחה וזאת לאחר שהמשיבה 2 לא התביישה וגררה ממש את המנוחה עוד בעודה מתאבלת על פטירת בנה השני למשרד עורכי דין המיודד איתה והסמוך למקום עבודתה הקודם כמזכירה רפואית בחברת __אשר משרדיה ממוקמים באותו בניין!
 
החמור מכל זה שהמשיבות הלבישו בצוואת המנוחה הנמקת בדים, אשר שימשה בסיס לנישול המבקשים 1-3 מצוואתה בטענה כאילו הם לא מצויים בכל קשר עמה!
 
 ואולם כפי שיובהר עוד בהתנגדות זו להלן, הרי שלא "דובים ולא יער" וכי המבקשים מאז ומתמיד הקפידו להיות בקשר טוב עם סבתם המנוחה וזאת מעבר לעובדה שמי שנכח בבית חולים בעת פטירת המנוחה היתה זו המבקשת 4  ולא מי מהמשיבות!
 
 משתקרוס בהמשך ההליך, "כמגדל קלפים" ההנמקה הכוזבת, אשר שימשה כאמתלה לנישול המבקשים מעיזבון המנוחה תתברר האמת כי המנוחה הוטעתה ו/או לא הבינה באמת את טיבה של הצוואה ומכל מקום בנסיבות העניין בוודאי שהיתה גם היתה כאן השפעה בלתי הוגנת עליה עת כפו על אימא שאיבדה את בנה השני לחתום על צוואה במלאת 22 ימים לאחר פטירתו בהיותה נסערת ומבולבלת.
 
רקע עובדתי:
 
1.    למנוחה, ___ ז"ל (להלן: "המנוחה") אשר נפטרה ביום ___בהיותה קשישה בת 91 ובעת עריכת צוואתה נשוא ההתנגדות היתה כבת 87, היו שלושה ילדים:
 
א.   י אביהם של המבקשים 1-3 – אשר נפטר לפני המנוחה ועוד ביום 20.06.2010.
 
ב.  ר  אשר נפטר אף הוא לפני המנוחה ועוד ביום__
 
ג.    ד  שהיא בתה של המנוחה ומופיעה כמשיבה 1 בתיק זה והיא זו אשר מבקשת לקיים את צוואת המנוחה.
 
2.    המבקשים 1-3 הינם נכדיה של המנוחה וילדיו של בנה המנוח, י  בעוד שהמבקשת 4 הנה כלתה של המנוחה ואלמנתו של מרי. ג  ז"ל.
 
3.    המשיבה 2, הגב' י. ס  הנה כלתה של המנוחה ואלמנתו של בנה של המנוחה, ר. ס  ז"ל ואשר נטלה חלק פעיל ביותר במסכת הרמייה, הכפייה וההטעיה שהובילו לצוואת המנוחה נשוא התנגדות המבקשים.
 
4.    במהלך כל חייה, היתה המנוחה סבתא חמה ואוהבת למבקשים 1-3 והייתה אף בקשר מצוין עם המבקשת 4, הגב' ח. ג , אשר למרבה האירוניה היא זו שנכחה בבית חולים לבדה בעת שהמנוחה מסרה את נשמתה האחרונה לבורא עולם!
 
       צילום חלק מהתמונות המשפחתיות המתעדות את הקשר החם וההדוק בין המבקשים והמנוחה מצ"ב להתנגדות זו כחלק בלתי נפרד ממנה ומסומן נספח ב'.
 
5.    בחודש יולי 2008  בעת ביקורו של אביהם המנוח של המבקשים 1-3 בביתה של המנוחה ברחוב __ בבת ים, מסרה לו המנוחה עותק של צוואה עליו חתמה ביום 22.07.08, ואמרה לו כי היא מוסרת עותק של צוואתה לכל אחד מילדיה על מנת שישמור עליו בביתו.
 
       צילום צוואת המנוחה מיום 22.07.2008 מצ"ב להתנגדות זו כחלק בלתי נפרד ומסומן נספח ג'.
 
6.    לתשומת לב בית משפט, שכעולה מצוואת המנוחה מיום 22.07.08 הרי שרצונה הטבעי והאמיתי היה כי רכושה לאחר שארית חיה יתחלק, בשלושה חלקים שווים בין שארי בשרה, קרי בין שלושת ילדיה הביולוגיים, ובוודאי שלא רק  בין כלתה היא המשיבה 2 ובתה היא המשיבה 1.
 
7.    אלא שביום 20.06.2010 אירעה טרגדיה עת בטרם עת נפטר בנה הקטן של המנוחה, , הלא הוא אביהם המנוח של המבקשים 1-3 ומי שהיה בעלה של המבקשת 4.
 
8.    יצוין כי י. ח  ר ז"ל נפטר בפתאומיות מדום לב, בדירתה של המנוחה במהלך ביקור אצל אמו המנוחה אשר באותה שעה גם משיבה 2 נכחה בדירתה וגם אחיור.ס ז"ל.
 
9.    יאמר כבר עתה כי גם לאחר פטירת אביהם של המבקשים 1-3, , המשיכו המבקשים להיות בקשר רציף עם סבתם המנוחה וזאת עד ליום פטירתה וזאת בניגוד מוחלט לאמור בסעיף 2 לצוואתה האחרונה של המנוחה כאילו הם לא היו בקשר כלשהו איתה!
 
10.   יצוין כי הקשר בין המבקשים 1-3 לבין סבתם המנוחה, בא בין היתר, לידי ביטוי בשיחות טלפון וביקורים כל אימת שהתאפשר הדבר. כמו כן, המנוחה הוזמנה תמיד  לכל האירועים המשפחתיים של המבקשים לרבות לבריתות של ילדי המבקשים ובר מצוות וכמובן שהמנוחה נכחה פיזית שעוד יכלה לעמוד על רגליה בכל חתונות המבקשים 1-3 מאחר והיו נכדיה האהובים.
 
11.   יצוין כי המנוחה נפטרה בגיל 91 ובשל גילה המתקדם לא יכלה מטבע הדברים להתנייד בכוחות עצמה וכך גם ברור שארע עת הוחתמה על צוואתה נשוא ההתנגדות עת היתה קשישה כבת 87. לעניין זה יודגש שמאחר והמנוחה לא יכלה פיזית לצאת מדירתה לבדה בעת שערכה את צוואתה האחרונה אין ספק שהיא נלקחה מדירתה על ידי הנהנות על פי צוואתה והכל בשל החמדנות ורדיפת  בצע גרידא , בכדי  להגשים מטרתן  לנשל את חלקם של המבקשים בצוואתה, על לא עוול בכפם!
 
12.   מכל מקום, בסמוך לאחר פטירת אביהם המנוח של המבקשים הגיעו לאוזני המבקשים שמועה מפי המשיבה 1, כי בנה הבכור של המנוחה ר.ס בצוותא חדא עם אשתו, י. ס היא המשיבה 2, מנסים להשפיע בהסטה פרועה על המנוחה לשנות את צוואתה ולנשלם מחלקו של אביהם המנוח בצוואתה בטענות מרושעות ממש, כאילו המבקשים ובמיוחד אימם המבקשת 4, הגב' ח'  הם אלו שאשמים בפטירת אביהם המנוח מדום לב!
 
 
 
 
13.   בהקשר זה יצוין כי משיבה 2 ובעלה (טרם פטירתו) היו שרועים בעבר בחובות כבדים על רקע עסקים כושלים ולא מן הנמנע כי אף שינו את שמותיהם לרבות את שם משפחתם על מנת להתחמק מאימת נושיהם.
 
14.   מצב כלכלי זה, גרם, למרבה הצער למוטיבציה אצל המשיבה 2 להפעלת דרכי תחבולה ומרמה על המנוחה במטרה ברורה לנשל את המבקשים 1-3 מחלקו של אביהם בצוואתה ובאמצעות כך לזכות בנתח גדול יותר מעיזבונה.
 
15.   ביום 02.04.12 אירעה טרגדיה נוספת עת בנה הבכור של המנוחה,  ניפטר אף הוא.
 
16.   במצב דברים זה מצאה את עצמה המנוחה שהיתה כבר קשישה כבת 87 במצב טרגי קשה מנשוא  במסגרתו היא כאימא נאלצה לקבור עוד בחיה שניים מתוך שלושת ילדיה.
 
17.   וראו איזה פלא, מצוואת המנוחה אותה מבקשת המשיבה 1 לקיים עולה כי המנוחה חתמה עליה ביום 24.04.12, קרי 22 ימים בלבד לאחר פטירת בנה השני 
 
18.   לא רק זאת, אלא שמהתבוננות בצוואה עולה תמונה עגומה ומדהימה עוד יותר לפיה המנוחה ציוותה מחצית מעיזבונה למשיבה 2, הגב'י. ס הלא היא כלתו של בנה השני שניפטר,
 
19.   מאחר וצוואת המנוחה מיום 24.04.12 נחתמה 22 ימים בלבד לאחר פטירת בנה השני של המנוחה אין ספק שהמנוחה חתמה על הצוואה בהיותה נסערת ומבולבלת שהיא שרויה תחת מכבש לחצים, הטעיה ורמיה שהופעלו עליה מטעם המשיבה 2 היא אלמנתו של בנה השני של המנוחה שניפטר בסמיכות לצוואתה זו.
 
21.   לתשומת לב בית משפט כי בצוואת המנוחה הנ"ל אין הנמקה כלשהיא של המנוחה מדוע היא מעדיפה לתת מחצית מעיזבונה לאלמנת בנה המנוח, משיבה 2 ולא למצער לנכדיה שהם שארי בשרה!
 
22.   עובדה זו, המעלה תמיהה, אם לא מעבר לכך הופכת לזניחה כאשר קוראים למרבה הגיחוך את ההנמקה האמורה בסעיף 2 לצוואת המנוחה מיום 24.04.12 אשר משמשת בסיס כביכול לנישול המבקשים 1-3 מצוואתה.
 
23.   לתדהמת המבקשים, בסעיף 2 לצוואת המנוחה הנ"ל אליה נחשפו לראשונה לפני מספר ימים מועטים, נאמרו על ידה כביכול הדברים הבאים: "לילדיו של בני אשר ניפטר, __ז"ל, איני מצווה דבר מאחר ואין ביני לבינם כל קשר".
 
 
 
24.   למקרא דברים אלו שנאמרו כביכול על ידי המנוחה אין בלבם של המבקשים צל צילו של ספק כי הם לא היו דברים שביטאו את דבריה של המנוחה ובטח שלא מתוך רצון חופשי שכן בפן העובדתי המבקשים היו בקשר עם המנוחה כל חייהם גם לפני וגם אחרי שערכה את צוואתה האחרונה!
 
25.   בהקשר זה חשוב להדגיש כי המנוחה לא ידעה לקרוא עברית ומקריאת צוואתה עולה כי זו אפילו לא הוקראה לה על ידי עורכי הדין ששימשו כעדים לצוואתה ואין ספק שהם אלו שערכו אותה תוך מילוי רצונה של המשיבה 2, אשר בעבר עבדה במשך שנים רבות בחברת ס' הממוקם באותו בניין בו ממוקם משרדם של עורכי הדין!
 
26.   מאחר ובפן העובדתי, וכפי שיפורט עוד להלן, לא היה שמץ של אמת באמירת המנוחה בסעיף 2 לצוואתה כאילו נכדיה, ילדיה של בנה  י  ז"ל אינם מצויים בקשר איתה טוענים המבקשים כי צוואת המנוחה כלל לא ביטאה את רצונה אלא לכל היותר את רצונן של המשיבות ובמיוחד של משיבה 2 אשר שלטה בה ביד רמה.
 
27.   בהקשר זה יצוין כי מעיון בצוואת המנוחה עולה כי היא נחתמה בפני עורכי הדין ואשר כתובת משרדם הוא ברחוב ___-בת ים.
 
28.   וראו איזה פלא, המשיבה 2, שהיא הנהנת ממחצית עיזבונה של המנוחה, למרות שאין בינה לבין המנוחה כל קשר דם עבדה בעבר ובמשך שנים רבות, בחברת ס הממוקם באותו  בניין ממש שבו ממוקם משרדם של עורכי הדין שערכו את הצוואה, קרי ברחוב   בת ים!
 
29.   לאור האמור לעיל, יטענו המבקשים כי הסמיכות הפיזית (באותו בניין ממש) של מקום עבודתה לשעבר של המשיבה 2 למשרדם של עורכי הדין ז אינה מקרית והיא מלמדת על כך שהמשיבה 2 היא זו "שמשכה בחוטים " היא זו שחרשה מזימות ותחככים והיא זו שלא התביישה לגרור את המנוחה 22 ימים בלבד לאחר פטירת בנה השני על מנת לנשלם מחלקו של אביהם המנוח באמתלה כוזבת כאילו הם לא מצויים בקשר עמה!
 
30.   כאמור בסעיף 2 לצוואת המנוחה נרשם כי הסיבה לנישול המבקשים 1-3 מצוואתה הינה בשל אי הימצאותם בכל קשר עימם.
 
31.   ואולם מאחר ובפן העובדתי לא היה כל אמת בטענה זו ברור למבקשים כי המנוחה לא הבינה את טיב צוואתה וכי דברים אלו כלל לא נאמרו על ידה ולמעשה כל הליך החתמת המנוחה על צוואתה נעשה תוך מסכת הטעיה ורמיה תוך ניצול מצוקתה הנפשית והפיזית בשל אבדן בנה השני ותוך שימוש ציני של חוסר יכולתה של המנוחה לקרוא עברית!
 
32.   המבקשים יטענו כי בניגוד מוחלט לנרשם בסעיף 2 לצוואת המנוחה הרי שהקשר שהיה להם עם המנוחה עד ליום פטירתה היה קרוב ורצוף. המנוחה אהבה את המבקשים ואף הקפידה להעניק למבקשים 1-3 שהם נכדיה האהובים מתנות בסמוך לקיום כל אירוע משפחתי לרבות אירועי בר או בת מצווה וכן בריתות!
 
 
 
33.   יצוין כי מבחינה כרונולוגית גם לפני וגם אחרי עריכת צוואתה נשוא ההתנגדות, המשיבה 1,  שהיא בתה של המנוחה הסיעה במספר מקרים את  המנוחה על מנת לבקר בביתם של המבקשים וזאת מעבר לביקורים שוטפים שהמבקשים ביצעו בעצמם בדירתה בבת ים במשך כל השנים. בהקשר זה יצוין כי המשיבה 1 ביחד עם בן זוגה , היו מביאים את המנוחה לביקורים לאחר קיום אירועים אליהם לא התייצבה המנוחה בשל מצבה הפיזי והמנטלי למרות שהוזמנה אליהם.
 
34.   המנוחה אהבה מאוד את נכדיה ותמיד אמרה להם כי רצונה כי בהגיעה קיצה הם יקבלו את חלקו של אביהם המנוח,  בירושתה תוך שהיא מדגישה בפניהם כי לא גרעה מחלקם של אביהם המנוח בצוואתה!
 
35.    המנוחה נפטרה כאמור ביום ___בבית חולים וולפסון בחולון בהיותה קשישה בת 91 שנים.
 
36.   על מנת לסבר את האוזן יצוין כי כחודשיים ימים בלבד לפני פטירתה של המנוחה היא עוד ביקרה את המבקשת 2, הגב' ט ן בדירתה באלעד וזאת בעקבות בר מצווה שקיימה לבנה  וגם בהזדמנות זו הביאה איתה מתנה של 1,000 ₪ במזומן וברכה!
 
37.   מכאן שאין ספק בלבם של המבקשים שהמנוחה עד פטירתה אהבה את נכדיה, וכי רצונה האמיתי היה מאז ומעולם שלא לנשלם בערוב ימיה מחלקו של אביהם המנוח (בנה) מעיזבונה.
 
38.   המבקשת 4 שהיא אימם של המבקשים 1-3 אף הספיקה לבקר את המנוחה יום אחר יום  ברצף טרם פטירתה בבית חולים וולפסון והלכה למעשה שהמבקשת 4, הגב' ח  היא זו שנכחה לבדה בעת יציאת נשמתה של המנוחה!
 
39.    למחרת פטירת המנוחה ביום שושן פורים התקיימה הלוויה בחולון בה  השתתפו כמובן כל נכדיה של המנוחה, המבקשים ובני זוגם.      כל המבקשים הגיעו אף כדי לנחם בשבעה, אשר התקיימה בדירת המנוחה בבת ים. כמובן שהמבקשים הגיעו גם לאזכרה של ה- 30 אשר התקיימה בבית המנוחה.
 
40.   במהלך השבעה סיפר אריה, בן זוגה של המשיבה 1 למבקשות 2 ו 4 כי המנוחה הותירה צוואה אחריה אשר תיפתח רק בסיום ה 30 ימי אבל.
 
41.   דא עקא, שבחלוף חודשיים ימים מעת פטירת המנוחה, החלה המשיבה 1 ובן זוגה אריה להפסיק לענות לשיחות טלפון של המבקשים וגם לא חזרו להודעות ווצאפ שקיבלו וזאת מאחר והמשיבות חפצו בכל מאודן להסתיר את דבר קיומה של צוואת המנוחה נשוא ההתנגדות מעיני המבקשים, בדיעבד מטעמים ברורים שכן, לא היה להם נוח להציג צוואה שאינה משקפת באמת את רצון המנוחה ובוודאי שהן מתביישות בינן לבין עצמן במעשי התחבולה והרמייה!
 
 
 
 
 
42.   רק ביום 31.07.16 ובעקבות בדיקה שערך ב"כ המבקשים ברשם הירושה, התברר כי הוגשה בקשה לקיום צוואה אשר הוגשה מאחורי גבם של המבקשים ובשל כך צולמו מסמכי התיק לרבות הצוואה נשוא ההתנגדות.
 
43.   לאור כל האמור לעיל, יטענו המבקשים כי המנוחה לא הבינה כלל את טיב צוואתה ואת המשמעויות האופרטיביות שלה עת הוחתמה עליה כשהיא נתונה בסערת רגשות, ובהשפעה בלתי הוגנת שהפעילה עליה המשיבה 2.
 
44.   על פני הדברים ברור שאימא שקוברת בתוך פרק זמן קצר שניים מבניה לא תעלה בדעתה,  ביום ה 22  לאחר הקבורה לשנות את  צוואתה הקודמת שחילקה את רכושה בין שארי בשרה ולכן ברור שהמשיבה 2 היא זו שרקמה בהשפעה בלתי הוגנת את מזימת שינוי הצוואה תוך ניצול התלות שהמנוחה פיתחה בה ומצוקתה הנפשית על אבלה. בהקשר זה יצוין כי המשיבה 2 בזזה עוד בחיה של המנוחה כספים רבים מחסכונותיה ו" העזרה" שהעניקה לה לא היתה באמת לשם שמים ומטוב לבה!
 
45.   גם העובדה שהמנוחה לא המתינה אפילו לסיום 30 ימי אבל, בטרם הוחתמה על צוואתה נשוא ההתנגדות, מחזקת את טענת המבקשים כי היתה השפעה בלתי הוגנת על המנוחה, מעבר למסכת ההטעיה והמרמה.
 
השפעה בלתי הוגנת
 
46.    סעיף 30(א) לחוק הירושה התשכ"ה – 1965 קובע:
 
"הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה".
 
47.   ההלכה הפסוקה בעניין ביטול צוואה קבעה, שאחד מאבני הבוחן שבבוא בית המשפט לקבוע את מידת ההשפעה הבלתי הוגנת הוא כי המצווה היה תלוי בנהנה, וכי התלות הייתה בעוצמה מספיקה להקמת החזקה בדבר קיומה של ההשפעה.
 
48.   הפסיקה לא קבעה רשימה סגורה של מבחנים לקביעת קיומה של השפעה בלתי הוגנת, והדברים נבדקים, כל מקרה בנסיבותיו הוא.
 
49.   המבקשים יטענו כי בעת חתימת המנוחה על הצוואה, המנוחה היתה נתונה  תחת השפעה בלתי הוגנת של המשיבות. במה דברים אמורים?
 
50.   כמפורט לעיל, כבר בעת עריכת הצוואה היתה המנוחה קשישה כבת 87, אשר בשל מצבה הפיזי והמנטאלי פיתחה במשיבות תלות טוטאלית.
 
 
 
 
51.   מצב רוחה של המנוחה במיוחד לאחר פטירת בנה יצחק חיים, שהוא אביהם של המבקשים 1-3 היה מטבע הדברים ירוד בשל אבלה על פטירת בנה הצעיר. מצב נפשי זה החמיר עד מאוד עת ניפטר ביום 02.04.12 בנה הנוסף של המנוחה רמי ז"ל עד כי המנוחה איבדה כל טעם לחיה. בהקשר זה יצוין כי המנוחה אף ביטאה לא אחת תחושות קשות אלו שלה עת נהגה לספר לנכדיה כי היא מבקשת למות!
 
52.   באותה העת כבר נטלה המנוחה תרופות רבות, בעקבות מחלות שפקדו אותה הרבה שנים עוד קודם. המנוחה סבלה ממחלות רבות, לרבות מסוכרת גבוה, בעיות לב ולחץ דם גבוה. כן המנוחה סבלה גם מבעיות של קרישת דם, אשר בעטיים נטלה תרופה בשם קומדין שחייבה בדיקת דם שבועית.
 
53    בשל בדיקות הדם התקופות שעברה המנוחה במשך למעלה מ- 15 שנה טרם פטירתה הופיעו כתמים כחולים ופצעים לאורך כל ידיה אשר בעטיים טענה המנוחה שהדבר גורם לה לאי נעימות בהופעות בפורומים משפחתיים נרחבים.
 
54.   במצב דברים זה, המשיבה 2 השתלטה למעשה על כל אורחות חיה של המנוחה אשר פיתחה בה תלות והיתה תלויה בה.
 
55.   המשיבה 2, שלטה ביד רמה על המנוחה והמנוחה חששה ממנה. לדוגמא, כאשר המבקשים היו מתקשרים למנוחה על מנת להתעניין במצבה המנוחה היתה משוחחת איתם בשמחה רבה. ואולם, כאשר היו מתקשרים לביתה של המנוחה בעת שהמשיבה 2 היתה נוכחת בדירה המנוחה תמיד טענה שהיא לא שומעת כלום והיתה נוהגת לנתק את הטלפון!
 
56.   מכאן למדו המבקשים כי הפחד של המנוחה מהמשיבה 2 אשר שלטה בה היה כה גדול עד כי מנוחה חששה לשוחח איתם בנוכחותה.
 
57.   דוגמא נוספת לחששה של המנוחה מהמשיבה 2 ניתן ללמוד מכך שכל אימת שהמבקשת 4, הגב' חנה גלבר, היתה מבקרת אותה בדירתה והמשיבה 2 היתה מתקשרת אליה היתה נוהגת המנוחה להגיד לה בדרך קבע שהיא לא יכולה לשוחח "מאחר ויש לה אורחים" וגם מכאן למדה המבקשת 4  כי המנוחה חששה מתגובתה של המשיבה 2 שמה תדע שהיא באה  לבקרה! 
 
58.   עוד יצוין כי בשל השתלטותה הטוטאלי של המשיבה 2 על אורחות חיה של המנוחה, שבאו בין היתר, לידי ביטוי בכך שהיא דאגה להחלפת מנעול הצילינדר של דירת המנוחה אף פרץ סכסוך בעבר של תקופות ארוכות  בין המשיבה 1, הגב' דבורה גלבר למנוחה אשר לא הבינה מדוע על אף היותה בתה של המנוחה אין היא מקבלת מפתח של הדירה בעוד שבמקביל המשיבה 2 (ואחותה של המשיבה 2) נטלו לידיהן את מפתחות הדירה!
 
59.   בע"א 4902/91, גודמן נ' מוסאיוף, פ"ד מ"ט (2) 441, (448), קובעת כב' השופטת כהן כי יש הקובעים קיומה של השפעה בלתי הוגנת על פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה, ויש המונים ארבעה אלמנטים מצטברים הנדרשים על מנת לקבוע קיומה של השפעה בלי הוגנת:
 
1.         מצווה הנתון להשפעה בלתי הוגנת;
2.         נהנה שהיתה לו אפשרות להפעיל השפעה בלתי הוגנת;
3.         נהנה שהיו לו אמצעים להפעיל השפעה בלתי הוגנת;
4.    התוצאה נחזית להיות תוצאת השפעה בלתי הוגנת.
 
60.   המבקשים סבורים שבעניינו חלים במצטבר באופן מובהק, ארבעת האלמנטים הנ"ל, הנדרשים על מנת להוכיח את קיומה של ההשפעה הבלתי הוגנת שהפעילו המשיבות ובמיוחד משיבה 2 כלפי המנוחה, במובן זה שהמנוחה אכן היתה נתונה להשפעה בלתי הוגנת של המשיבה 2, אשר שלטה ביד רמה בכל סדר יומה ולכן היו לה גם כל האמצעים הדרושים לה בכדי להפעיל את אותה השפעה בלתי הוגנת.
 
61.   גם התוצאה העגומה, כפי שעולה מצוואת המנוחה, בה הוא ביקש כביכול להוריש מחצית מכל עיזבונה למשיבה 2 שאין לה כל קשר דם איתה מדברת בעד עצמה בעניין התוצאה הנחזית להיות השפעה בלתי הוגנת, שהפעילה כלפי המצווה, באופן  שהמנוחה חתמה על הצוואה אך על מנת לרצות את המשיבות, עקב חששה העז משינוי קיצוני בהתנהגותה כלפיה, באם לא תרצה אותה.
 
62.   בע"א 133/84, רכטמן נ' זיסמן, פ"ד ל"ט (4) 769, מדגיש כב' הנשיא (דאז) שמגר את אופי מערכת היחסים בין הנהנה למצווה, כאשר הנהנה יוצר השפעה אשר במסגרתה ההשפעה הבלתי הוגנת באה לידי ביטוי בנסיבות הפעלתה ובכך שמביאה לעריכת הצוואה על פי תכתיבו של הנהנה. לדבריו, מגוון הנסיבות בהן יכולה להישמע טענה של השפעה בלתי הוגנת רב הוא, אך הדרך של ההשפעה ונסיבות הפעלתה יכול להיות בהן כשלעצמן כדי ליצור אותם מרכיבים, המצביעים על כך שהצוואה היא פרי תכתיב של אחד ולא פרי רצונו החופשי והאמיתי של המצווה" (ראה גם ספרו של כב' השופט שאול שוחט "פגמים בצוואות" מהדורה שנייה, המכון למחקרי משפט וכלכלה בע"מ עמ' 225).
 
63.   בע"א 2500/93, פ"ד נ'(3) 341,344 אמרה כב' השופטת בייניש כי "על קיומה של השפעה בלתי הוגנת ניתן ללמוד מגורמים שונים ומשתנים ... בדידותו (של המצווה) וניתוקו מאנשים אחרים, מערכת הקשרים בין האדם שהוא נזקק לו וקשריו עם אחרים".

באותו עניין נאמר גם בדנ"א 1516/95, מרום נ' היועמ"ש, פ"ד נ"ב (2) 813: "הראיות לקיומה של השפעה בלתי הוגנת הן בדרך כלל נסיבתיות בדבר מצבו הנפשי או הגופני של המצווה בתקופה בה נערכה הצוואה, בדבר מידת תלותו בזולת, בדבר קשריו עם אנשים אחרים, בדבר אופי יחסיו עם הנהנה על פי הצוואה או בדבר מעורבותו של הנהנה בעריכת הצוואה"
 
       ולעניין זה: "קשרי המצווה עם אחרים: מבחן משנה העשוי לסייע לבית המשפט להכריע בדבר תלותו של המצווה בנהנה. ככל שיתברר כי בתקופה הרלוונטית לעריכת הצוואה, היה המצווה מנותק לחלוטין מאנשים אחרים, או שקשרים עם אחרים היו מועטים ונדירים, תתחזק ההנחה בדבר תלותו של המצווה בנהנה. עצם בידודו של המצווה מן העולם יש בו בכדי להגביר את תלותו בנהנה. מכאן שלעניין ההכרעה בעניין התלות אין זה מעלה ואין זה מוריד מה גרם לבידודו של המצווה, אם זה הנהנה בהתנהגו או אפילו הנהנה עצמו משום מצבו האובייקטיבי".
64.   ומן הכלל אל הפרט:
 
בנסיבות העניין, בהן המנוחה היתה נתונה בעת עריכת הצוואה תחת מרותה והשפעתה הבלתי  הוגנת של המשיבה 2, אשר דאגה באופן מניפולטיבי להשפיע עליה עת היא נתונה באבלה על מות בנה השני, תוך ניצול ציני של גילה המופלג ותלותה בה אפשרה למשיבות "לגרור" את המנוחה למשרד עו"ד בבת ים אשר באותו בניין באורח פלא המשיבה 2 עבדה , על מנת להחתימה, "כלאחר יד" על צוואה, בניגוד מוחלט לרצונה החופשי של המצווה אך על מנת לרצות את גחמות המשיבות.
 
צוואה מחמת טעות
 
65.   על פי הוראות סעיף 30 (ב) לחוק הירושה ניתן לבטל צוואה. וזאת לשון הסעיף:
 
"הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות – אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אלמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי המצווה, אם אי אפשר לעשות כן – בטלה הוראת הצוואה".
 
66.   בנסיבות הקונקרטיות, כאשר המנוחה חתמה על הצוואה, כאשר היא כבר קשישה כבת 87, אשר סבלה מדמנציה וכושר מחשבתה לא היה במיטבה (בלשון המעטה), כאשר היא היתה מושפעת מהמשיבות, הרי שמחשבתה של המנוחה בעת עריכת הצוואה, לא התאימה למציאות.
 
67.   טעותה של המנוחה, במצב הדברים כפי שהם במציאות, גרמה לה לחשוב בטעות שלפי הוראות צוואתה יזכו שארי בשרה לקבל את עיזבונה לאחר פטירתה וגרמו לה מחמת אותה טעות אומללה לחתום על הצוואה.
 
68.   בהקשר זה ראוי כמובן להדגיש כי המנוחה כלל לא ידעה לקרוא עברית והצוואה מנוסחת בשפה העברית כך שהמנוחה בוודאי שלא יכלה לקרוא אותה. יתרה מכך, בצוואת המנוחה לא רשומה הצהרה של עורכי הדין שערכו אותה כי אלו הקריאו למנוחה את הצוואה ולא בכדי דבר המלמד על כך, שלמנוחה הוגשה צוואה שהוכנה מראש, פרי מזימה מתוכננת של המשיבות או מי מהן.
 
69.   לתשומת לב בית משפט כי מעיון בסעיף 2 לצוואה עולה כי באופן משפיל ומבזה ביותר אפילו  לא מאוזכרים בה שמותיהם של המבקשים 1-3 : ואפילו לא מצוין שהם נכדיה!
 
70.   לאור היחס החם והאוהב שהרעיפה עליהם סבתם המנוחה מאז ומעולם המבקשים לא מעלים על דעתם שהמנוחה נטלה חלק אקטיבי בנישולם מצוואתה ולמצער בדרך שבה נרשמו הדברים על ידי עורך הצוואה אשר לא טרח אפילו לקבל את שמותיהם ממנה דבר המלמד אף הוא על אי ידיעת המנוחה ועל אי הבנתה את תוכנו האמיתי של צוואתה.
 
71.   לא מן הנמנע כי המנוחה הובאה במרמה בסמוך לאחר פטירת בנה השני רמה סלע ז"ל על ידי כלתה היא המשיבה 2 בטענה כי יש לעדכן את צוואתה רק באשר לחלקו של בנה השני שניפטר ואך ורק על בסיס מצג כוזב זה נאותה המנוחה לחתום על צוואתה האחרונה מבלי שהבינה את תוכנה האמיתי.
 
 
72.   עוד יוספו המבקשים ויטענו כי דבר הטעות והתחבולה לא נודעו למנוחה מעולם לאחר עריכת  צוואתה וזו הסיבה היחידה שלא יכלה לבטלה, שכן עד ליום מותה סברה  המנוחה בטעות כי לאחר פטירתה יתחלק עיזבונה בחלקים שווים, בין בתה  כפי שנהג תמיד לומר למתנגדת ולשאר ילדיו.
 
מצבה הפיזי והמנטאלי של המנוחה
 
73.   בנוסף ולחילופין טוענים המבקשים כי מצבה הפיזי והמנטאלי של המנוחה, בעת עריכת הצוואה,  היה כזה, שלא אפשר לה להבחין באופן מעמיק בטבעה של הצוואה ומשמעויות עשייתה וגם מנימוק זה יש כמובן לבטל את הצוואה.
 
74.   בהקשר זה יצוין כי הצוואה נחתמה בפני עורכי דין ותיקים ולכן תמוהה ביותר מדוע על אף  גילה המתקדם של המנוחה בעת עריכת צוואתה שעמד על 87 שנים ועל אף היותה לא ניידת שיכלה להגיע בכוחות עצמה, לא דרשו לקבל אישור רופא עדכני על עצם כשירותה של המנוחה לחתום על הצוואה!
 
75.   תצהיר המבקשת, הגב' טליה דהן מצ"ב להתנגדות זו כחלק בלתי נפרד ממנה.
 
76.   לאור כל האמור במצטבר לעיל, יטענו המבקשים כי צוואת המנוחה בטלה ו/או על בית משפט לענייני משפחה להורות על אי קיומה, כיוון שהמנוחה לא היתה כשירה לערוך את הצוואה ו/או היתה במצב בו ניתן היה להפעיל עליה השפעה בלתי הוגנת, כפי שהופעלה עליה בפועל, ו/או חתמה על הצוואה מחמת טעות ו/או הנהנות הן אלו שיזמו  את הצוואה והובילו את המנוחה לעורך דין והשתתפה בעריכת הצוואה.
 
77.   לאור האמור לעיל, עותרים המבקשים כדלקמן:
 
א.    לקבוע בהתאם לאמור בהתנגדות כי הצוואה מבוטלת ויש לחלק את עיזבון המנוחה על פי האמור בהוראות חוק הירושה לעניין ירושה על פי דין .
 
ב.    ליתן כל סעד זמני ו/או קבוע שימצא לנכון לרבות צו לעיון בכל תיקה הרפואי של המנוחה וכן לקבל איכון טלפוני של המקום בו שהו המשיבות בעת שהמנוחה חתמה על הצוואה נשוא ההתנגדות , לקבל תדפיס מכל חשבונות הבנק של המשיבה ב 7 השנים האחרונות לחיה וכן להורות לעורכי הדין שערכו את הצוואה להמציא את כל הצוואות אשר ערכו למנוחה ואשר נמצאים ברשותם וכן את כל הקבלות בגין שכר טרחה שקיבלו ממנה ו/או מהנהנות על פי הצוואה בגין השירותים המשפטיים שסופקו.
 
ג.     לחייב את המשיבות בהוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ.
 
                                                                                                 _________________
                                                                                                       ניר טולדנו, עו"ד
                                                                                                         ב"כ המבקשים
 
+ שלח משוב