Hebrew  |  English  |  Russian  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> מאמרים-חקיקה ופסיקה >> דוגמאות כתבי דין
 
להלן דוגמאות של כתבי דין שהוגשו מטעם משרדנו
 

דוגמא לתביעה לפינוי מושכר


דוגמא לסיכומים תובע


דוגמא לתביעה לסעד הצהרתי בדבר בעלות במקרקעין


דוגמא לתביעה בבית הדין לעבודה עובד מוסך


דוגמא לבקשה להעברת דיון בתביעה לביצוע על סכום קצוב דוגמא להגשת ערעור בסוגיית סמכות מקומית


דוגמא סיכומים מטעם תובעת בתביעה לתשלום עבור שרותי הובלות


דוגמא כתב הגנה תביעה לפינוי מושכר

דוגמא לבקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ שהוטל בתיק הוצאה לפועל


דוגמא לבקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה


דוגמא לבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין פינוי מושכר בשל הגשת ערעור


דוגמא לסיכומים מטעם נתבעת בתביעה לפינוי מושכר


דוגמא לסיכומים מטעם נאשם  בהליך פלילי בסוגיית סמכות מקומית בעבירה של איומים


דוגמא לבקשה לצו מניעה זמני למימוש ערבות בנקאית

דוגמא לבקשת רשות להתגונן


דוגמא לכתב תביעה בתביעות קטנות


דוגמא להתנגדות לקיום צוואה

בקשת רשות ערעור תביעות קטנות דוגמא


דוגמא לבקשה לפיצול סעדים


דוגמא להתנגדות לביצוע שטר

דוגמא לסיכומים מטעם תובע בתביעת פינוי בשאלת רשות להתגונן


דוגמא לבקשה לביטול פסק דין בבית הדין לעבודה

דוגמא להתנגדות לביצוע שטר שהוגש לביצוע על ידי חברת ליסינג


דוגמא לתביעת לשון הרע שהגיש עורך דין נגד לקוח בשל תלונת סרק שהגיש נגדו ללשכת עורכי הדין
 
דוגמא לסיכומים בטענת פרעתי מזונות

דוגמא לעיקרי טיעון מטעם המשיבים בערעור שהגיש המנהל נגד חברי אגודה

צו עשה לתיקון נזילת מים דוגמא


דוגמא לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה בתביעת פינוי

דוגמא לבקשה לצירוף ראיות הזמה

דוגמא לבקשה בכתב בשל אי הגשת תצהיר עדות ראשית נתבעים במועד

דוגמא לתביעה להרמת מסך


דוגמא לכתב הגנה בבית הדין לעבודה

כתב הגנה לשון הרע דוגמאחוזה שכירות דירה לדוגמא

כתב תביעה בסדר דין מקוצר לדוגמא 

בקשה לאיסור פרסום וקיום דיון בדלתיים סגורות דוגמא

ב
קשה להעברת דיון דוגמא


תביעה לפסק דין הצהרתי על בעלות במטלטלין דוגמא

עיקרי טיעון מטעם משיבה בערעור על החלטת רשם הוצא לפועל בתיק משפחה דוגמא

דוגמא לתגובה לבקשה לצרוף ראיה

תביעה לפינוי מושכר בשל אי מתן הודעה במועד על ידי השוכר למימוש האופציה

דוגמא לתגובת משיב לבקשת מערער  לעיכוב ביצוע פסק דין פינוי מושכר


ד
וגמא לבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט


דוגמא לבקשה לעיקול זמני במעמד צד אחד


תביעה לפינוי פולש דוגמא


ד
וגמא לתגובה לצו מניעה בטענה להפרת סוד מסחרי 


דוגמא לתביעה לביטול מתנה להעברת זכויות במשק חקלאי 

כתב תביעה על סכום קצוב לתשלום מיסי ועד דוגמא

בקשה להוצאת מסמכים שלא גולו במסגרת תצהיר גילוי מסמכים דוגמא

ד
וגמא לבקשה להקדמת מועד דיון שנקבע בהליך של סדר דין מהירדוגמא לתגובה לבקשת תובע לביטול פסק דין שניתן בהסכמה

דוגמא לכתב תביעה לשון הרע  


דוגמא לסיכומים סוד מסחרי

דוגמא לבקשה להעברת דיון בשל טענה לחוסר סמכות מקומית מבית משפט שלום בנצרת לבית משפט שלום בפתח תקווהדוגמא לעיקרי טיעון מטעם משיב בערעור על פסק דין של בית משפט שלום


דוגמא לערעור שהוגש על פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב

דוגמא לסיכומים מטעם הנתבעים כנגד תביעת פינוי במתחם תגורים בכפר שלם


דוגמא לבקשה למחיקת כתבי טענות מחמת אי תשלום שכ"ט מומחה

דוגמא להתנגדות לביצוע שטר כנגד תביעת בנק שטוען שהוא אוחז כשורה

דוגמא  לתגובה לבקשה להעברת מומחה בית משפט מתפקידו

דוגמא לערעור על החלטת נאמן בתביעת חוב

תגובה לבקשה לתיקון פרוטוקול דוגמא


דוגמא לתשובת המשיב לבקשת רשות ערעור בגלגול שלישי שהוגש לבית משפט עליון


דוגמא לבקשה בהוצל"פ לצו פינוי מושכר בסיוע משטרת ישראל

דוגמא לסיכומי מעבידה בבית הדין לעבודה בתיק בוא הגישה תביעה נגד עובדת להשבת כספי גניבה

דוגמא לסיכומים מטעם נתבע לסעד הצהרתי לבעלות בדירה

דוגמא לערעור על פסק דין של בית משפט שלום שדחה תביעה לקבלת תשלום דמי תיווך

דוגמא לעיקרי טיעון בערעור על פסק דין של בית משפט שלום בנושא תיווך


דוגמא לתגובה לבקשת נתבעת למחיקת סעיפים מתצהיר עדות ראשית לאור טענה לשינוי חזית

דוגמא לבקשה בהוצל"פ להחייאת תיק שנסגר מחוסר מע"ש


דוגמא לתביעה קטנה  נגד צימר


____________________________________________

אם השתמשת בדוגמאות כתבי דין הנ"ל נודה אם תסמנו   "אהבתי" בפייסבוק

 
+ שלח משוב